Różanystok, 7 czerwca (sobota) 2014 r.          Pozostało -1446 dni.
news
Wielkość czcionki:   


2 – Ewangelizacja rozumiana jako życie miłością jest rzeczywistością znaną w Kościele i podejmowaną przez wielu świętych. Będąc duszami najmniejszymi, które przecież same z siebie są bardzo słabe, idziemy wzorem świętych, pragnąc tak jak i oni pokochać Boga miłością najszczerszą i największą.
Ufamy, że miłość jako największa siła i największa moc może dokonać wszystkiego w naszym życiu, a poprzez życie nasze, może dokonać wszystkiego w Kościele. Toteż, będąc duszami maleńkimi wpatrujemy się w znane nam wzorce. Patrząc na św. Teresę od Dzieciątka Jezus, która w Kościele odnowiła pojęcie maleńkiej drogi, jak również pojęcie duszy, która cała spala się w miłości dla Boga i poprzez to spalanie cała należy do Boga, decydujemy się żyć dla Boga i płomieniem miłości zapalać inne dusze.
Idziemy również drogą, o której mówili i świadczą inni święci, choć byli to wielcy mistycy, jak św. Teresa z Avila, czy św. Jan od Krzyża, Bóg bowiem zaprasza także nas na drogę mistyki. Ufni w opiekę Kościoła, w miłość, która przejawiała się w życiu wielu świętych pragniemy odpowiedzieć Bogu na Jego zaproszenie do kroczenia drogą ku świętości. Pod-dając się całkowicie działaniu Bożemu, otwieramy pełni pokory serca na to, czego On pragnie w nich dokonać, uznając swoją małość, wiedząc, że sami nie postąpimy nawet na krok do przodu. Pomaga nam w tym otwartość na Ducha Świętego, co w sposób szczególny uwidocznia się w naszych wspólnotach dzięki zawierzeniu swego życia Matce Najświętszej, Oblubienicy Ducha Świętego, naszej Przewodniczki po świecie Ducha i Pośredniczki w wypraszaniu łask i darów Ducha Świętego.

Dodano 03-03-2014 r.
© 2014 Stowarzyszenie Konsolata   design by pphem    strona korzysta z plików cookies - polityka prywatności