Różanystok, 7 czerwca (sobota) 2014 r.          Pozostało -1446 dni.
news
Wielkość czcionki:   


3 – Ewangelizacja przez kroczenie drogą, którą wyznacza Kościół. Jesteśmy bardzo mocno związani z Kościołem. W Kościele Chrystusowym widzimy swoje życie i sens istnienia. W Kościele jesteśmy karmieni i dzięki Kościołowi możemy się rozwijać; wszystko czerpiemy z Kościoła. Wszystko, co dzieje się w naszych wspólnotach dzieje się dzięki Kościołowi i w Kościele ma swoje źródło. Stąd między innymi wspomniane wcześniej oparcie na świętych, czerpanie z mądrości Kościoła i również stąd Maleńka Droga Miłości, która w sposób szczególny dotknęła naszych serc w osobie Sługi Bożej s. M. Konsolaty Betrone.
Słowa Jezusa skierowane do Sł. B. s. Konsolaty tak bardzo poruszyły nasze serca, że zapragnęliśmy iść za tymi słowami. Odczytujemy w życiu tej mniszki klaryski kapucynki z Turynu polecenie samego Boga, aby Go kochać i kochać dusze, aby swoje życie oddać za tę miłość, aby całych siebie poświęcić miłości.
Akt miłości Jezu, Maryjo, kocham was, ratujcie dusze, jest pieśnią naszych dusz, tak bardzo wrósł w nasze życie duchowe, że staje się w nas jedno. Tym aktem żyjemy ufnie wierząc, iż Bóg poprzez miłość dokonuje dzieła zabawienia w nas i we wszystkich duszach w Kościele. Wierzymy, że żyjąc tym aktem przyczyniamy się do rozwoju Kościoła, jego umocnienia i triumfu miłości w Kościele, a zarazem do jego świętości. Ten akt, jest naszym życiem, pieśnią naszych dusz, stał się wręcz sensem naszego istnienia i przyczynia się również do jednoczenia całej Wspólnoty Dusz Najmniejszych. Bowiem ten jeden akt wyśpiewują wszystkie dusze, łącząc się w modlitwie, w miłości, w błaganiach do Boga, by miłość odradzała wszystkie dusze, a więc odradzała Kościół.
Ufni w naukę, którą przekazują pasterze Kościoła, również w odniesieniu do wspomnianej drogi życia duchowego, bo znana jest w Kościele od wieków, a współcześnie na nowo ukazana przez Pana Jezusa w osobie Sł. B. s. Konsolaty Betrone, wierzymy, że właśnie Maleńka Droga Miłości poprowadzi nas ku zjednoczeniu z Bogiem w Jego miłości, dając jednocześnie świętość naszym duszom i świętość Kościołowi. Zawsze, wszędzie szukamy potwierdzenia naszej drogi w nauce Kościoła i nie czynimy niczego, co byłoby zaprzeczeniem miłości Bożej, bo ona jest sensem naszego istnienia, celem naszym, a jednocześnie naszą drogą.

Dodano 05-03-2014 r.
© 2014 Stowarzyszenie Konsolata   design by pphem    strona korzysta z plików cookies - polityka prywatności