Różanystok, 7 czerwca (sobota) 2014 r.          Pozostało -1446 dni.
news
Wielkość czcionki:   


5 – Ewangelizacja objawiająca się w posłuszeństwie. Tak jak miłość dzieci objawia się w posłuszeństwie do rodziców, tak my, będąc duszami najmniejszymi pragniemy nieustannie być posłusznymi Kościołowi Matce. Pragniemy też swoją miłość wyrażać poprzez posłuszeństwo Papieżowi, następcy Jezusa; wsłuchując się w Jego nauczanie.
Szczególną miłością obejmowaliśmy św. Jana Pawła II i to Jego nauka była początkiem, zaczynem do szukania duchowości, która by najlepiej nam, duszom najmniejszym odpowiadała. To właśnie nauka św. Papieża Polaka zainspirowała nas, byśmy otwierali nasze serca na naukę Kościoła, na jego potrzeby i odpowiadając na nie pokochali bardzo Boga, realizowali Jego zamiary i Jego plany wobec całej ludzkości, dotyczące ratowania dusz i duchowego odrodzenia Kościoła. Wsłuchując się w nauczanie św. Jana Pawła II nieustannie otwieramy serca na odnowę Kościoła i wzywamy Ducha Świętego, by poprzez miłość wprowadzał cały Kościół w nowe życie, które Kościół odrodzi i uświęci.
Z wielką radością przyjmujemy także kontynuatora drogi nauczania św. Jana Pawła II, obecnego Papieża Franciszka. W nim widzimy wspaniałego następcę świętego Poprzednika. Tym bardziej nasze serca otwieramy, by obejmować Go swoją miłością, by wsłuchiwać się w kontynuację papieskiej nauki, by odpowiadać z wielką gotowością na wezwania i nauczanie obecnego Papieża. Jako dusze najmniejsze widzimy w nim swego Ojca, za którym pragniemy posłusznie i wiernie iść. W Jego osobie odnajdujemy samego Chrystusa, który nauczając o miłości, do miłości wzywał i tą miłością obdarzał. Czujemy się obejmowani miłością, troską i pragniemy na nią odpowiadać miłością swoich małych serc.
Wierność nauce Kościoła rozumiemy również jako wierność i posłuszeństwo Głowie Kościoła tu na ziemi. Modlimy się nieustannie we wszystkich intencjach Papieża. W sposób szczególny prosimy Boga o wielkie światło dla niego, o otwartość jego serca na Ducha Świętego, o siły i wytrwałość w prowadzeniu Kościoła, o ochronę przed wszelkim złem, które tym bardziej pragnie zniweczyć wszelkie dobro płynące z nauki i poczynań Papieża. Widząc, a zarazem niepokojąc się obecnością zła atakującego Kościół, pragniemy poprzez miłość utworzyć wokół Ojca Świętego i całego Kościoła ochronną tarczę, aby ona broniła i nie dopuszczała zła do ludzkich serc, aby chroniła samego Ojca Świętego. Wierzymy, że jeśli nasz Papież będzie święty, otoczony miłością swoich wiernych, zło nie będzie miało dostępu do Kościoła i wcześniej, czy później ustąpi. A miłość odrodzi życie w Kościele, miłość uczyni świętymi dusze, miłość umocni Kościół, miłość jest i będzie przewodniczką ku Bogu.

Dodano 09-03-2014 r.
© 2014 Stowarzyszenie Konsolata   design by pphem    strona korzysta z plików cookies - polityka prywatności