Czerwińsk nad Wisłą, 1 czerwca (sobota) 2013 r.          
news
Wielkość czcionki:   


Zaproszenie do wspólnego duchowego przygotowania Wieczernika Ogólnopolskiego
Wszyscy jesteśmy zaproszeni do budowania jednej Wspólnoty, jednocześnie powinniśmy poczuć się odpowiedzialni za jakość Wspólnoty. Aby wzmocnić tę odpowiedzialność, aby bardziej poczuć się obecnym we Wspólnocie, zapraszamy wszystkich uczestników naszych spotkań do modlitwy upraszającej potrzebne nam łaski. Prośmy Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy:

- abyśmy wszyscy żyli świadomością wielkiej odpowiedzialności za Wspólnotę, świadomością tego, iż nasze dusze mają jednoczyć się z Bogiem, mają napełniać się miłością, nie tylko ze względu na nas samych, ale ze względu na Wspólnotę i Kościół,

- by wszyscy wierni, którzy w jakimś stopniu utożsamiają się z naszymi Wieczernikami, ze Wspólnotą, potrafiły przyjąć tę prawdę o odpowiedzialności za Wspólnotę. Prawdę o tym, iż jakość tej Wspólnoty, jej bycie zależy od tego, jakie są nasze dusze; jaki jest nasz rozwój, na ile miłość jest w nas,

- aby wzrastała we wszystkich sercach świadomość, że Bóg pragnie zjednoczenia wszystkich dusz w Jego Sercu. Pragnie wszystkich nas połączyć swoją miłością.

- abyśmy mając wpływ, poprzez swoje serce, na rozwój Wspólnoty często czynili rachunek sumienia, na ile swoją postawą, swoim zaangażowaniem, na ile swoim przyjmowaniem lub brakiem przyjmowania miłości, na ile rzeczywiście budujemy Wspólnotę, na ile przyczyniamy się do jedności tej Wspólnoty, na ile dzięki nam miłość jednoczy wszystkich nas.

To jest ten ważny krok, aby prawdziwie zacząć dążyć świadomie do zbudowania prawdziwej mocnej Bogiem Wspólnoty. Bóg pragnie, byśmy wszyscy czuli jedność i wzajemną miłość, czuli zjednoczenie ze sobą nawzajem. A więc mimo zamieszkania w różnych miejscowościach mamy doświadczyć tej więzi miłości z innymi tak, aby nie było już w świadomości ludzkiej oddzielnych Wspólnot: z Czerwińska, z Gietrzwałdu, z Różanegostoku, z Sątoczna, Ostrowa Wlkp., Zawady itd., abyśmy wszyscy czuli się jedną Wspólnotą.
Jest to ważne, by prawdziwie tworzyć Wspólnotę, w której przewodnikiem, siłą sprawczą jest sam Bóg, Duch Święty, Jego miłość. Mając tę świadomość módlmy się o to i starajmy się zmieniać swój sposób myślenia, by rzeczywiście już na samym poziomie myśli było w nas to ciągłe powracanie do wszystkich dusz tworzących Wspólnotę, było zapraszanie duchowe do jedności, by była w nas miłość do wszystkich z tą prośbą do Boga o stworzenie, uczynienie z nas prawdziwej Wspólnoty.

Dodano 01-11-2012 r.
© 2013 Stowarzyszenie Konsolata   design by pphem    strona korzysta z plików cookies - polityka prywatności