Gietrzwałd, 8 - 9 czerwca (piatek, sobota) 2012 r.
news
Wielkość czcionki:   


Dzień 6 Nowenny
Miłość do Boga ma objawiać się między innymi w posłuszeństwie, tak jak miłość dzieci objawia się w posłuszeństwie do rodziców. Dusze najmniejsze pragną nieustannie być posłuszne, o czym mówiliśmy wcześniej, Kościołowi Matce. Pragną też swoją miłość poprzez posłuszeństwo wyrażać Papieżowi, Następcy Jezusa; wsłuchując się w Jego nauczanie.

Szczególną miłością dusze maleńkie obejmowały bł. Jana Pawła II i to Jego nauka była początkiem, zaczynem do pójścia drogą szukania duchowości, która by najlepiej duszom tym odpowiadała. To właśnie nauka bł. Papieża Polaka zainspirowała te dusze, by otwierać serce na naukę Kościoła, na jego potrzeby i odpowiadając na nie pokochać bardzo Boga, realizować Jego zamiary i Jego plany wobec całej ludzkości. A więc to, czego w szczególny sposób pragnie Bóg; ratowania dusz i odrodzenia Kościoła. Wsłuchując się w nauczanie bł. Jana Pawła II dusze maleńkie pragną nieustannie przygotowywać serca do odnowy Kościoła, pragną wzywać Ducha Świętego, który te serca przygotuje i który poprzez miłość wprowadzi Kościół w nowe życie, które Kościół odrodzi i uświęci.
Z wielką radością dusze najmniejsze przyjmują kontynuatora tej drogi nauczania bł. Jana Pawła II, obecnego Papieża Benedykta XVI. W nim widzą wspaniałego następcę błogosławionego Poprzednika. Tym bardziej serca swoje otwierają, by obejmować Go swoją miłością, by wsłuchiwać się w kontynuację papieskiej nauki, by odpowiadać z wielką gotowością na wezwania i nauczanie obecnego Papieża. Dusze najmniejsze widzą w nim swego Ojca, za którym pragną iść wiernie, posłusznie. Dusze maleńkie w osobie Papieża odnajdują samego Chrystusa, który nauczając o miłości, do miłości wzywał i tą miłością obdarzał. Czują się obejmowane miłością, troską i pragną odpowiadać miłością swoich małych serc.
Wierność nauce Kościoła rozumieją również jako wierność i posłuszeństwo Głowie Kościoła tu na ziemi. Dusze najmniejsze modlą się nieustannie we wszystkich intencjach Papieża. W sposób szczególny modlą się o wielkie światło dla niego, o otwartość jego serca na Ducha Świętego, o siły i wytrwałość w prowadzeniu Kościoła, o ochronę przed wszelkim złem, które tym bardziej pragnie zniweczyć wszelkie dobro płynące z nauki i poczynań Papieża. Dusze maleńkie niepokojąc się złem atakującym Kościół, pragną poprzez miłość utworzyć wokół Ojca Świętego i całego Kościoła ochronną tarczę, aby broniła i nie dopuszczała zła do ludzkich serc, aby chroniła samego Ojca Świętego. Dusze maleńkie wierzą, że jeśli ich Papież będzie święty, otoczony miłością swoich wiernych, zło nie będzie miało dostępu do Kościoła; wcześniej, czy później ustąpi. Miłość odrodzi życie w Kościele, miłość uczyni świętymi dusze, miłość umocni Kościół, miłość jest i będzie przewodniczką ku Bogu.

Dodano 05-06-2012 r.
© 2012 Stowarzyszenie Konsolata   design by pphem