4 czerwca (sobota) 2011 r. od godz. 9:oo do 16:oo
news
Wielkość czcionki:   


Matce Najświętszej zawierzamy Wieczernik Ogólnopolski
Najświętszej Maryi Pannie zawierzamy Wieczernik Ogólnopolski w Ostrowie Wlkp., prosząc, by nas prowadziła w dniach przygotowania i pomogła owocnie uczestniczyć w wielkim uwielbieniu Bożej Miłości, Bożego Miłosierdzia. Prosimy, by była w tych dniach razem z nami, gdyż jest naszą Matką, a nasza Wspólnota szczególnie obrała sobie Maryję za swoją Opiekunkę i Orędowniczkę. Dlatego tym bardziej pamiętajmy, że mamy Matkę, która razem z nami, w naszych sercach i w naszych duszach jest i przygotowuje nas do tego, co ma być naszym wspólnym przeżyciem..
W dniach wspomnianego przygotowania do Wieczernika Ogólnopolskiego nie zapominajmy o tym co najważniejsze, a mianowicie zadbajmy o nasze serca, o nasze dusze. Po pierwsze zadbajmy, by były czyste, po drugie wzbudźmy w nich pragnienie Boga, umiłowanie Boga, a także pragnienie uwielbienia i dziękczynienia Boga w Jego Miłości. Przygotować się, to również spojrzeć w przeszłość, by zobaczyć jak wiele Bóg uczynił dla nas. To jeszcze większe przylgnięcie do Boga, by Mu dziękować i by się z Nim zjednoczyć. To jeszcze większe pragnienie umiłowania Go całym sobą, całym swoim jestestwem.
Bądźmy we wszystkim małymi dziećmi, które z całych sił, z wielką szczerością, dziecięcą szczerością dziękują swoim Rodzicom, przytulając się i wprost do ucha szczebiocząc słowa podziękowania - prosto, zwyczajnie, ale z głębi serc. A potem, tak jak dzieci śpiewają swoim mamom, czy swoim tatusiom podczas uroczystości, tak i my wyśpiewujmy wielkie uwielbienie samemu Bogu. Niech serca nasze się rozradują, niech to będzie wielkie Święto, wielkie świętowanie. Wraz z Maryją, bo to Ona przyprowadzi nas pod sam Tron Bożego Serca, przyprowadzi nas pod Tron Boga i Bogu każdego z nas przedstawi. I wraz z nami będzie Go uwielbiać, radować się, dziękować, kochać. A wszystkie nasze niedoskonałości nadrobi swoją matczyną miłością i jako nasza Matka najtroskliwsza ofiaruje Bogu.
Niech serca nasze już ogarnie wielka miłość i wielkie dziękczynienie. Niech wspomaga nas macierzyńskie błogosławieństwo Najświętszej Maryi Panny w tym czasie przygotowań. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Dodano 31-05-2011 r.
© 2011 Stowarzyszenie Konsolata   design by pphem