4 czerwca (sobota) 2011 r. od godz. 9:oo do 16:oo
news
Wielkość czcionki:   


Fotoreportaż z Ogólnopolskiego Wieczernika w Ostrowie Wlkp.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z Wieczernika w Ostrowie >>

To, co wydarzyło się podczas Ogólnopolskiego Wieczernika Modlitwy dla Dusz Najmniejszych w Ostrowie Wlkp. jest wielkim bogactwem naszych serc, naszych dusz, całej naszej Wspólnoty i bogactwem całego Kościoła. Należy przede wszystkim starać się sobie uświadamiać, iż Bóg obdarzył nas wielką, wspaniałą, nieskończoną miłością. Prośmy zatem Ducha Świętego, by przekonał nas o miłości Boga do człowieka. Módlmy się, by Triumf Miłości rzeczywiście rozniósł się na całą ziemię, by ta miłość, która już w nas rozrasta się w cudowny krzew gościła we wszystkich sercach, by ta miłość zapłonęła wszędzie, by prawdziwie nadeszła Wiosna Kościoła. Módlmy się, by rzeczywiście to wszystko, co było i jest udziałem naszych serc było również korzyścią Kościoła i przyczyniło się do tego, by cały Kościół przyjął dary Boga, by przyjął odradzające się dusze, przyjął odradzające się życie w nim, by to odrodzenie zostało przyjęte przez wszystkich, by wszystkie serca zachwyciły się na nowo Bożą miłością, cudem Bożego Serca.

Dodano 07-06-2011 r.
© 2011 Stowarzyszenie Konsolata   design by pphem