Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, 
zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
zmiłuj się nad nami

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, 
zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, Syna Ojca przed­wiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, z którego pełni wszys­cyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pocie­chy, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, życie i zmartwych­wstanie nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, zbawienie ufających, w Tobie, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu cichy i pokornego Serca.
Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

 Amen


O Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa

W sercu Kościoła katolickiego, szczególnie w miesiącu czerwcu, odżywa tradycja odmawiania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ta wyjątkowa modlitwa, będąca wyrazem czci i miłości do Serca Jezusowego, jest nie tylko formą pobożności, ale także głębokim spotkaniem z tajemnicą Chrystusowej miłości.

Serce Jezusa, symbol całej Jego istoty, jest centralnym punktem tej litanii. Jego znaczenie wywodzi się z biblijnego obrazu przebicia boku Chrystusa na krzyżu, skąd wypłynęły woda i krew, dając początek sakramentom chrztu i Eucharystii. Te sakramenty stanowią fundament Kościoła, a przez to litania staje się nie tylko modlitwą, ale i medytacją nad samym sercem wiary chrześcijańskiej.

Historia Litanii do Serca Jezusa sięga średniowiecza, ale jej obecna forma została ukształtowana przez wieki. Znaczącą rolę odegrała św. Małgorzata Maria Alacoque, która w 1675 roku doświadczyła objawienia Chrystusa. Jezus, wskazując na swoje serce, objawił jej głębię swojej miłości do ludzkości. To wydarzenie stało się kamieniem węgielnym dla rozwoju kultu Serca Jezusowego.

W XIX wieku, za sprawą zakonnicy Anieli de Sainte-Croix, w Paryżu narodziła się idea poświęcenia czerwca na czci Serca Jezusa. W Polsce litania zyskała popularność w 1857 roku, a jej oficjalne zatwierdzenie przez Kościół miało miejsce w 1873 roku za pontyfikatu papieża Piusa IX.

Tekst litanii, który znamy dzisiaj, jest wynikiem pracy wielu osób. Początkowo ułożony przez siostrę Annę Magdalenę Remusat z Marsylii, zawierał 27 wezwań. W 1899 roku, po dodaniu przez Kongregację Wiary kolejnych sześciu, modlitwa osiągnęła swój obecny kształt z 33 prośbami, symbolizującymi lata życia Jezusa na ziemi.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa dzieli się na trzy główne części: relację Jezusa do Ojca i Ducha Świętego, przymioty Serca Jezusowego oraz relację Bożego Serca do ludzi. Każde wezwanie litanii jest jak okno do głębi duchowej, pozwalające wiernym kontemplować różne aspekty życia i misji Chrystusa.

Odmawianie tej litanii, zarówno w formie mówionej, jak i śpiewanej, może być źródłem duchowego wzbogacenia. W czerwcu, odmawiając ją, wierni mogą uzyskać odpust, co jest wyrazem miłosierdzia Kościoła. Możliwość odmawiania litanii zarówno w kościele, jak i w zaciszu domowym, sprawia, że jest ona dostępna dla każdego, kto pragnie głębiej zanurzyć się w tajemnicy miłości Chrystusa.

<- Powrót do listy wszystkich litanii