Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko miłosierdzia,
Matko łaski Bożej,
Matko nadziei,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pociecho migrantów,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami.

W okresie wielkanocnym:
P.: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W.: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się: Boże, który raczyłeś uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.

Poza okresem wielkanocnym:

P: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

O Litanii Loretańskiej

Litania Loretańska do Matki Bożej, będąca wyrazem głębokiej pobożności maryjnej, ma swoje korzenie w XII-wiecznej Francji. Wywodząca się z monastycznej tradycji, opiera się na starożytnych schematach maryjnych, w tym na wschodnim akatyscie. W 1531 roku w Loreto, malowniczym miasteczku we Włoszech, rozpoczęto śpiewanie tej litanii, która z czasem stała się jedną z pięciu litanii zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską do publicznego odmawiania.

Litania składa się z wezwań do Trójcy Świętej i 52 tytułów Matki Bożej, odzwierciedlających Jej różne role i atrybuty. Podzielone są one na trzy grupy: dogmatyczną, historiozoficzną i eschatologiczną, z ostatnim tytułem „Królowo rodzin” dodanym w 1995 roku.

Nazwa litanii pochodzi od Loreto, miasta założonego około 1100 roku, słynącego z Sanktuarium Maryjnego, w którym znajduje się Święty Domek z Nazaretu. Przeniesiony w 1291 roku przez rodzinę De Angelis, Domek ten, będący miejscem Zwiastowania, jest sercem sanktuarium. Wewnątrz, nad ołtarzem, umieszczono figurę Matki Bożej Loretańskiej, koronowaną na polecenie papieża Piusa XI.

Sanktuarium w Loreto, pierwsze o charakterze międzynarodowym, jest miejscem ukrytego życia Chrystusa i Sanktuarium chorych. Przez wieki przyciągało pielgrzymów, w tym papieży, a w 2007 roku odwiedził je Benedykt XVI.

Litania Loretańska, odmawiana szczególnie w maju, jest nie tylko modlitwą, ale i przypomnieniem o cichym życiu rodzinnym w Nazarecie oraz o znaczeniu Maryi w Dziele Odkupienia. Święty Domek w Loreto jest symbolem miłości do Boga i Jego planów zbawczych, ucząc wiernych wartości rodzinnego życia i radosnego przyjmowania Bożej miłości.

<- Powrót do listy wszystkich litanii