Ps, 1, 1-6

Psalm 1

Szczęśliwy mąż,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie siada w kole szyderców,
lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
a liście jego nie więdną:
co uczyni, pomyślnie wypada.

Nie tak występni, nie tak:
są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Toteż występni nie ostoją się na sądzie
ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych,
bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.


O czym jest Psalm 1? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 1, zatytułowanego „Dwie drogi życia”, można zacząć od jego podstawowej struktury i treści. Psalm ten przedstawia dwa wyraźnie różne ścieżki życia: drogę sprawiedliwych i drogę grzeszników. Z perspektywy katolickiej, interpretacja tego Psalmu opiera się na fundamentalnych zasadach wiary i moralności, które są głęboko zakorzenione w nauczaniu Kościoła.

Pierwsza część psalmu skupia się na szczęśliwym życiu sprawiedliwych, którzy unikają złego towarzystwa, nie idą ścieżką grzeszników i nie siedzą w gronie szyderców. Zamiast tego, ich radość i spełnienie znajdują w „Prawie Pańskim”, które rozważają dzień i noc. Tutaj „Prawo Pańskie” można interpretować jako Słowo Boże, Pismo Święte, a także nauki i przepisy Kościoła. W kontekście katolickim, medytacja nad Prawem Bożym jest kluczowym elementem życia duchowego, prowadzącym do głębszego zrozumienia woli Bożej i postępowania zgodnie z nią.

Druga część psalmu kontrastuje los sprawiedliwych z losem grzeszników. Grzesznicy są przedstawieni jako plewa, którą wiatr rozwiewa, co symbolizuje ich niestabilność i brak trwałych korzeni w Bożej prawdzie. W przeciwieństwie do sprawiedliwych, którzy są jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, grzesznicy nie mają stabilności ani nadziei na wieczne zbawienie. Ta część podkreśla konsekwencje moralnego wyboru – życie zgodnie z Bożymi przykazaniami prowadzi do stabilności i życia wiecznego, podczas gdy życie w grzechu prowadzi do duchowej pustki i oddalenia od Boga.

Podsumowując, Psalm 1 w katolickiej interpretacji podkreśla znaczenie wyboru drogi życia zgodnego z naukami Bożymi. Podkreśla kontrast między życiem sprawiedliwych, którzy czerpią radość z prawa Bożego, a życiem grzeszników, którzy są odłączeni od Bożej łaski. Psalm ten zachęca do refleksji nad własnym życiem i wyborem drogi, która prowadzi do Boga, jednocześnie ostrzegając przed konsekwencjami oddalania się od Jego nauk. Jak podkreśla dokument z mojej wiedzy, modlitwa Psalmów jest prosta i spontaniczna, wyrażając pragnienie Boga i tego, co jest dobre w Jego stworzeniu, odzwierciedlając trudności wierzącego, który miłując Pana, jest narażony na pokusy i zagrożenia​​.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów