Ps, 101, 1-8

Psalm 101

Dawidowy. Psalm.
Chcę opiewać sprawiedliwość i łaskę;
chcę śpiewać Tobie, o Panie!

Kroczyć będę drogą nieskalaną:
Kiedyż do mnie przybędziesz?
Będę postępował według niewinności mego serca
pośrodku mojego domu.

Nie będę zwracał oczu
ku sprawie niegodziwej;
w nienawiści mam przestępstwa:
nie przylgną one do mnie.

Serce przewrotne będzie ode mnie z daleka;
tego, co jest złe, nawet znać nie chcę.

Chcę zgładzić takiego,
co skrycie uwłacza bliźniemu.
Kto oczy ma pyszne i serce nadęte –
tego nie zniosę.

Oczy kieruję na wiernych w kraju,
ażeby ze mną mieszkali.
Ten, który chodzi drogą nieskalaną,
będzie mi usługiwał.

Nie będzie mieszkał w moim domu
ten, kto podstęp knuje.
Ten, który kłamstwa rozgłasza,
nie ostoi się przed mymi oczami.

Każdego dnia będę tępił
wszystkich grzeszników ziemi,
aby wygubić w mieście Pańskim
wszystkich złoczyńców.


O czym jest Psalm 101? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 101, zatytułowanego „Wzorowy władca”, koncentruje się na temacie ideałów i zasad, którymi powinien kierować się sprawiedliwy władca. Psalm ten, przypisywany królowi Dawidowi, jest wyrazem jego zobowiązania do prowadzenia rządów w zgodzie z Bożymi wartościami, takimi jak sprawiedliwość, uczciwość i moralna integralność.

Pierwsza część psalmu zawiera deklarację Dawida o jego zamiarze postępowania zgodnie z miłością i sprawiedliwością. Wyraża on pragnienie, aby jego życie prywatne i publiczne było zgodne z Bożymi drogami. Jest to wyraz osobistego zobowiązania do prowadzenia życia i rządów w sposób, który odzwierciedla Boże wartości.

Druga część psalmu koncentruje się na postanowieniach dotyczących sprawowania władzy. Dawid mówi o unikaniu praktyk niegodziwych i o tym, że nie będzie tolerował oszustwa i fałszu. Podkreśla swoje zaangażowanie w zwalczanie niesprawiedliwości i promowanie uczciwości w swoim królestwie.

Trzecia część psalmu zawiera zobowiązanie do utrzymania moralnej czystości w jego domu i królestwie. Dawid deklaruje, że nie będzie tolerował zła i że będzie dążył do otaczania się ludźmi wiernymi i prawymi. Jest to wyraz jego pragnienia, aby otoczenie królewskie było wolne od korupcji i niegodziwości.

Podsumowując, Psalm 101 w katolickiej interpretacji podkreśla ideał sprawiedliwego i moralnego przywództwa. Psalm ten jest osobistym zobowiązaniem władcy do prowadzenia rządów w zgodzie z wartościami sprawiedliwości, uczciwości i moralnej integralności. Jest to przypomnienie, że prawdziwe przywództwo wymaga nie tylko mądrości i siły, ale także moralnej czystości i zaangażowania w promowanie dobra i sprawiedliwości.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów