Ps, 108, 1-14

Psalm 108

Pieśń. Psalm. Dawidowy.

Gotowe jest serce moje, Boże,
zaśpiewam i zagram.
Zbudź się, chwało moja,

zbudź się, harfo i cytro!
Chcę obudzić jutrzenkę.

Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie,
zagram Ci wśród narodów,

bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios,
a wierność Twoja po chmury.

Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,
a Twoja chwała ponad całą ziemię!

Aby ocaleli, których miłujesz,
wspomóż nas Twą prawicą i wysłuchaj!

Bóg przemówił w swojej świątyni:
«Będę triumfował i podzielę Sychem,
a dolinę Sukkot wymierzę.

Do Mnie należy Gilead, do Mnie Manasses,
Efraim jest szyszakiem mojej głowy,
Juda moim berłem.

Moab jest dla Mnie misą do mycia;
na Edom but mój rzucę,
nad Filisteą będę triumfował».

Któż mnie wprowadzi do miasta warownego?
Któż aż do Edomu mię odprowadzi?

Czyż nie Ty, o Boże, nas odrzuciłeś
i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?

Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi,
bo ludzkie ocalenie jest zawodne.

W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy
i On podepcze naszych nieprzyjaciół.


O czym jest Psalm 108? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 108, zatytułowanego „Bóg nadzieją swego ludu”, koncentruje się na temacie zaufania i nadziei w Bożą pomoc oraz na pewności zwycięstwa nad wrogami dzięki Bożej interwencji. Psalm ten łączy elementy uwielbienia i prośby o pomoc, podkreślając, że Bóg jest niezawodnym źródłem siły i zwycięstwa dla swojego ludu.

Pierwsza część psalmu wyraża gotowość i determinację psalmisty do uwielbienia Boga i głoszenia Jego chwały wśród narodów. Psalmista deklaruje swoje zaangażowanie w chwalenie Boga i ogłaszanie Jego miłości i wierności. Jest to wyraz pewności i zaufania w Bożą moc i obecność.

Druga część psalmu zawiera prośbę o Boże wsparcie i zwycięstwo nad wrogami. Psalmista prosi Boga o pomoc i wybawienie, wyrażając zaufanie, że tylko z Bożą pomocą można osiągnąć zwycięstwo. Jest to wyraz świadomości, że ludzkie wysiłki są niewystarczające bez Bożego błogosławieństwa i interwencji.

Trzecia część psalmu podkreśla Bożą suwerenność nad narodami i ziemią. Mówi o Bożych obietnicach dotyczących ziemi i narodów, które będą pod panowaniem Jego ludu. Jest to wyraz wiary w Boże obietnice i przekonania, że Bóg spełni swoje słowo.

Podsumowując, Psalm 108 w katolickiej interpretacji podkreśla rolę Boga jako źródła nadziei, siły i zwycięstwa dla swojego ludu. Psalm ten zachęca wiernych do zaufania Bogu w poszukiwaniu pomocy i wybawienia, a także do radosnego uwielbienia Go za Jego miłość i wierność. Jest to przypomnienie, że prawdziwe zwycięstwo i sukces są możliwe dzięki Bożej obecności i działaniu.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów