Ps, 11, 1-7

Psalm 11

Kierownikowi chóru. Dawidowy.
Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówicie:
„Niby ptak uleć na górę!”
Bo oto grzesznicy łuk napinają,
kładą strzałę na cięciwę,
by w mroku razić prawych sercem.
Gdy walą się fundamenty,
cóż może zdziałać sprawiedliwy?

Pan w świętym swoim przybytku,
Pan ma tron swój na niebiosach.
Oczy Jego patrzą, powieki Jego badają synów ludzkich.
Pan bada sprawiedliwego i występnego,
nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość.
On sprawi, że węgle ogniste i siarka będą padać na grzeszników;
wiatr palący będzie udziałem ich kielicha.
Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość;
ludzie prawi zobaczą Jego oblicze.


O czym jest Psalm 11? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 11, zatytułowanego „Modlitwa niewzruszonej ufności”, skupia się na temacie niezachwianej wiary i zaufania w Boga w obliczu zagrożeń i przeciwności. Psalm ten podkreśla, że prawdziwa bezpieczeństwo i stabilność znajduje się w Bogu, a nie w ludzkich siłach czy okolicznościach.

Pierwsza część psalmu przedstawia obraz wiernego, który jest namawiany do ucieczki i strachu przed zagrożeniami, ale odrzuca tę radę, wyrażając pełne zaufanie w Bożą ochronę. Ten fragment podkreśla, że w obliczu zagrożeń, nasza pierwsza reakcja powinna być zawierzenie się Bogu, a nie uleganie strachowi czy zwątpieniu.

Druga część psalmu koncentruje się na Bożej sprawiedliwości i panowaniu. Psalmista przypomina, że Bóg obserwuje ludzkość i że Jego sąd jest sprawiedliwy. W katolickiej interpretacji, jest to przypomnienie, że Bóg jest ostatecznym sędzią, który rozróżnia między dobrem a złem i ostatecznie dba o sprawiedliwość.

Podsumowując, Psalm 11 w katolickiej interpretacji jest wyrazem niezachwianej ufności w Bożą ochronę i sprawiedliwe panowanie. Psalm ten zachęca do głębokiej wiary i zaufania w Bożą obecność, nawet w obliczu największych zagrożeń, przypominając, że prawdziwa bezpieczeństwo znajduje się w Bogu.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów