Ps, 111, 1-10

Psalm 111

Alleluja.

Alef

Z całego serca chcę chwalić Pana

Bet

w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.

Gimel

Wielkie są dzieła Pańskie,

Dalet

mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.

He

Majestat i wspaniałość – to Jego działanie,

Waw

a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze.

Zain

Zapewnił pamięć swym cudom;

Chet

Pan jest miłosierny i łaskawy.

Tet

Dał pokarm tym, którzy się Go boją;

Jod

pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.

Kaf

Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich,

Lamed

oddając im posiadłości pogan.

Mem

Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość.

Nun

Wszystkie przykazania Jego są trwałe,

Samek

ustalone na wieki, na zawsze,

Ain

nadane ze słusznością i mocą.

Pe

Zesłał odkupienie swojemu ludowi,

Sade

ustanowił na wieki swoje przymierze;

Kof

a imię Jego jest święte i lęk wzbudza.

Resz

Bojaźń Pańska początkiem mądrości;

Szin

wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują,

Taw

a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.


O czym jest Psalm 111? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 30, zatytułowanego „Podzięka za wybawienie od śmierci”, skupia się na temacie wdzięczności wobec Boga za ocalenie i pomoc w trudnych sytuacjach. Psalm ten jest wyrazem dziękczynienia za Boże działanie w życiu psalmisty, przynoszące wybawienie od niebezpieczeństwa i śmierci.

Pierwsza część psalmu przedstawia psalmistę, który dziękuje Bogu za wybawienie z trudnej sytuacji. Wyraża on radość i ulgę z powodu Bożego działania, które przyniosło mu ocalenie. Ten fragment podkreśla, że Bóg jest źródłem pomocy i ocalenia, szczególnie w sytuacjach zagrożenia życia czy głębokiego cierpienia.

Druga część psalmu wyraża zaufanie do Boga i przekonanie o Jego wsparciu w przyszłości. Psalmista prosi o dalsze Boże błogosławieństwo i ochronę, wyrażając przekonanie, że Bóg będzie nadal go wspierać. Jest to przypomnienie, że należy zawsze polegać na Bożej łasce i ochronie, a także dziękować Mu za wszystkie dobrodziejstwa.

Podsumowując, Psalm 30 w katolickiej interpretacji jest świadectwem wiary i wdzięczności za Boże działanie w życiu wiernego. Psalm ten zachęca do uznania Bożej mocy w wybawieniu i do ciągłego dziękowania za Jego obecność i pomoc w życiu.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów