Ps, 112, 1-10

Psalm 112

Alleluja.

Alef

Szczęśliwy mąż, który się boi Pana

Bet

i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.

Gimel

Potomstwo jego będzie potężne na ziemi:

Dalet

pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.

He

Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu,

Waw

a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze.

Zain

Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych,

Chet

łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Tet

Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza,

Jod

postępuje w swych sprawach uczciwie.

Kaf

Na pewno się nie zachwieje;

Lamed

sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.

Mem

Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny;

Nun

mocne jego serce, zaufało Panu.

Samek

Serce jego stateczne lękać się nie będzie,

Ain

aż z góry spojrzy na swych przeciwników.

Pe

Rozdaje – obdarza ubogich,

Sade

sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze;

Kof

potęga jego wzmoże się ze sławą.

Resz

Widzi to występny, gniewa się,

Szin

zgrzyta zębami i marnieje.

Taw

Pragnienie występnych wniwecz się obróci.


O czym jest Psalm 112? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 112, zatytułowanego „Szczęście bogobojnych”, koncentruje się na temacie błogosławieństw i korzyści płynących z życia w bogobojności i poszanowaniu Bożych przykazań. Psalm ten przedstawia obraz człowieka sprawiedliwego, który żyje w harmonii z Bożymi naukami i jako wynik tego doświadcza Bożego błogosławieństwa w swoim życiu.

Pierwsza część psalmu zaczyna się od błogosławieństwa dla człowieka, który boi się Pana i znajduje radość w Jego przykazaniach. Podkreśla się, że taka osoba będzie silna, szanowana i doświadczy pomyślności w swoim życiu. Jest to wyraz przekonania, że prawdziwe szczęście i sukces są związane z życiem zgodnym z Bożymi drogami.

Druga część psalmu opisuje cechy charakterystyczne dla sprawiedliwego człowieka, takie jak miłosierdzie, współczucie i sprawiedliwość. Mówi o tym, że taki człowiek jest hojny, uczciwy i ma stabilną pozycję, nawet w obliczu trudności. Jest to obraz życia, które jest błogosławione przez Boga ze względu na jego moralną postawę i wierność Bożym naukom.

Trzecia część psalmu kontrastuje los sprawiedliwego z losem bezbożnego. Podczas gdy sprawiedliwy jest pamiętany i błogosławiony, bezbożny zostanie ostatecznie pokonany i zapomniany. Jest to przypomnienie, że Boże błogosławieństwo i pomyślność są związane z życiem zgodnym z Jego wolą.

Podsumowując, Psalm 112 w katolickiej interpretacji podkreśla, że życie w bogobojności i poszanowaniu Bożych przykazań przynosi prawdziwe błogosławieństwo i stabilność. Psalm ten zachęca wiernych do naśladowania tych cnót i obiecuje, że tacy ludzie będą doświadczać Bożego błogosławieństwa i pomyślności w swoim życiu. Jest to przypomnienie, że prawdziwe szczęście i sukces nie są wynikiem zewnętrznych okoliczności, ale są głęboko zakorzenione w relacji z Bogiem i życiu zgodnym z Jego naukami.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów