Ps, 114, 1-8

Psalm 114

Alleluja.
Gdy Izrael wychodził z Egiptu,
dom Jakuba – od ludu obcego,
przybytkiem jego stał się Juda,
Izrael jego królestwem.

Ujrzało morze i uciekło,
Jordan bieg swój odwrócił.
Góry skakały jak barany,
pagórki – niby jagnięta.

Cóż ci jest, morze, że uciekasz?
Czemu, Jordanie, bieg swój odwracasz?
Góry, czemu skaczecie jak barany,
pagórki – niby jagnięta?

Zadrżyj, ziemio, przed obliczem Pana całej ziemi,
przed obliczem Boga Jakubowego,
który zmienia opokę w oazę,
a skałę w krynicę wody.


O czym jest Psalm 114? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 114, zatytułowanego „Cuda Boże przy wyjściu z Egiptu”, koncentruje się na temacie cudownego działania Boga podczas wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej. Psalm ten jest poetyckim opisem, w jaki sposób natura reagowała na obecność Boga, gdy prowadził On swój lud do Ziemi Obiecanej.

Pierwsza część psalmu opisuje, jak Izrael wychodził z Egiptu, a dom Jakuba z ludu obcego języka. Podkreśla się, że ziemia Judy stała się świętym miejscem Boga, a Izrael Jego panowaniem. Jest to wyraz uznania dla Bożej suwerenności i świętości miejsca, które wybrał dla swojego ludu.

Druga część psalmu koncentruje się na cudownych zjawiskach w przyrodzie, które towarzyszyły wyjściu Izraelitów z Egiptu. Opisuje, jak morze uciekło, a Jordan cofnął się wstecz; jak góry skakały jak barany, a pagórki jak jagnięta. Jest to poetycki sposób wyrażenia cudownego działania Boga w przyrodzie, które świadczyło o Jego potędze i obecności.

Trzecia część psalmu zawiera pytania retoryczne skierowane do przyrody, zastanawiające się nad przyczyną jej reakcji. Pytania te podkreślają, że to Boża obecność powodowała te niezwykłe zjawiska, co jest wyrazem uznania, że całe stworzenie reaguje na obecność i moc Stwórcy.

Podsumowując, Psalm 114 w katolickiej interpretacji podkreśla cudowne i potężne działanie Boga w historii wyjścia Izraelitów z Egiptu. Psalm ten zachęca do refleksji nad potęgą Boga, która objawia się zarówno w historii, jak i w cudownych zjawiskach w przyrodzie. Jest to przypomnienie, że Bóg działa w historii ludzkości i że Jego obecność ma moc przemieniać świat naturalny.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów