Ps, 115, 1-18

Psalm 115

Nie nam, Panie, nie nam,
lecz Twemu imieniu daj chwałę
za Twoją łaskawość i wierność!

Czemu mają mówić poganie:
«A gdzież jest ich Bóg?»

Nasz Bóg jest w niebie;
czyni wszystko, co zechce.

Ich bożki to srebro i złoto,
robota rąk ludzkich.

Mają usta, ale nie mówią;
oczy mają, ale nie widzą.

Mają uszy, ale nie słyszą;
nozdrza mają, ale nie czują zapachu.

Mają ręce, lecz nie dotykają;
nogi mają, ale nie chodzą;
gardłem swoim nie wydają głosu.

Do nich są podobni ci, którzy je robią,
i każdy, który im ufa.

Dom Izraela pokłada ufność w Panu,
On ich pomocą i tarczą.

Dom Aarona pokłada ufność w Panu,
On ich pomocą i tarczą.

Bojący się Pana, pokładają ufność w Panu,
On ich pomocą i tarczą.

Pan o nas pamięta:
niech nam błogosławi;
niech błogosławi domowi Izraela,
niech błogosławi domowi Aarona;

niech błogosławi bojącym się Pana,
zarówno małym jak i wielkim!

Niech Pan was rozmnoży,
was i synów waszych!

Błogosławieni jesteście przez Pana,
co stworzył niebo i ziemię.

Niebo jest niebem Pana,
synom zaś ludzkim dał ziemię.

To nie umarli chwalą Pana,
nikt z tych, którzy zstępują do Szeolu,

lecz my błogosławimy Pana
odtąd i aż na wieki.


O czym jest Psalm 115? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 115, zatytułowanego „Wielkość prawdziwego Boga”, koncentruje się na temacie kontrastu między jedynym prawdziwym Bogiem a bezsilnymi bożkami pogańskimi. Psalm ten wychwala Boga Izraela za Jego suwerenność i moc, jednocześnie wyśmiewając bezużyteczność bożków stworzonych przez człowieka.

Pierwsza część psalmu zaczyna się od prośby, aby chwała nie była dla nas, lecz dla Boga, ze względu na Jego miłość i wierność. Podkreśla się, że Bóg jest tym, który działa i interweniuje w rzeczywistości, w przeciwieństwie do bożków, którzy są bezmocni.

Druga część psalmu opisuje bożki pogańskie jako dzieła rąk ludzkich, które mają usta, ale nie mówią; oczy, ale nie widzą; uszy, ale nie słyszą. Ta część podkreśla ich całkowitą bezużyteczność i bezsilność, w kontraście do wszechmocnego Boga Izraela.

Trzecia część psalmu zawiera wezwanie do zaufania Bogu. Zachęca dom Izraela, dom Aarona i tych, którzy boją się Pana, aby zaufali Bogu, który jest ich pomocą i tarczą. Jest to wyraz przekonania, że prawdziwe bezpieczeństwo i pomoc pochodzą od Boga, a nie od bezsilnych bożków.

Podsumowując, Psalm 115 w katolickiej interpretacji podkreśla wielkość i moc prawdziwego Boga w porównaniu z bezsilnymi bożkami. Psalm ten zachęca wiernych do zaufania i uwielbienia jedynego prawdziwego Boga, który jest wierny, miłosierny i potężny. Jest to przypomnienie, że tylko Bóg jest godzien uwielbienia i zaufania, ponieważ tylko On posiada prawdziwą moc i zdolność do działania w świecie.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów