Ps, 116, 1-19

Psalm 116

Alleluja.
Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania,

bo ucha swego nakłonił ku mnie
w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta Szeolu,
popadłem w ucisk i udrękę.

Ale wezwałem imienia Pańskiego:
«O Panie, ratuj me życie!»

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy
i Bóg nasz jest miłosierny.

Pan strzeże ludzi pełnych prostoty:
byłem bezsilny, a On mię wybawił.

Wróć, moja duszo, do swego spokoju,
bo Pan ci dobrze uczynił.

Uchronił bowiem moje życie od śmierci,
moje oczy – od łez,
moje nogi – od upadku.

Będę chodził w obecności Pańskiej
w krainie żyjących.

(Wlg 115)

Ufałem, nawet gdy mówiłem:
«Jestem w wielkim ucisku».

Powiedziałem w swym przygnębieniu:
«Każdy człowiek kłamie!»

Cóż oddam Panu
za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pańskiego.

Moje śluby, złożone Panu, wypełnię
przed całym Jego ludem.

Drogocenną jest w oczach Pana
śmierć Jego czcicieli.

O Panie, jam Twój sługa,
jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy:
Ty rozerwałeś moje kajdany.

Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pańskiego.

Moje śluby, złożone Panu, wypełnię
przed całym Jego ludem.

na dziedzińcach domu Pańskiego,
pośrodku ciebie, Jeruzalem.


O czym jest Psalm 116? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 116, zatytułowanego „Dziękczynienie uratowanego od śmierci”, koncentruje się na temacie głębokiej wdzięczności i uwielbienia Boga za Jego wybawienie z sytuacji życiowego zagrożenia. Psalm ten jest osobistym świadectwem psalmisty, który doświadczył Bożego miłosierdzia i ocalenia w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa.

Pierwsza część psalmu wyraża miłość psalmisty do Pana za Jego wysłuchanie i miłosierdzie. Psalmista opisuje, jak wołał do Pana w swoim cierpieniu i strachu, a Bóg go wysłuchał i uratował. Jest to wyraz głębokiej wdzięczności za osobiste doświadczenie Bożego ocalenia.

Druga część psalmu opisuje sytuację zagrożenia, w której znalazł się psalmista. Mówi o swoim cierpieniu, bólu i poczuciu, że jest bliski śmierci. Jest to szczere wyrażenie ludzkiej bezradności i potrzeby Bożej interwencji.

Trzecia część psalmu zawiera deklarację wiary i zaufania w Boga. Psalmista mówi, że uwierzył, nawet gdy był bardzo strapiony, i że nadal będzie polegał na Bogu. Jest to wyraz zaufania, że Bóg jest wiernym opiekunem, nawet w najtrudniejszych chwilach.

Podsumowując, Psalm 116 w katolickiej interpretacji podkreśla głęboką wdzięczność i uwielbienie Boga za Jego miłosierdzie i ocalenie. Psalm ten zachęca wiernych do dziękczynienia Bogu za Jego dobroć i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Jest to przypomnienie, że w każdej sytuacji, nawet tej najbardziej beznadziejnej, Bóg jest obecny i gotowy do niesienia pomocy i wybawienia.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów