Ps, 117, 1-2

Psalm 117

Wszystkie narody chwalcie Pana!

Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,

bo Jego łaskawość nad nami potężna,
a wierność Pańska trwa na wieki.


O czym jest Psalm 117? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 117, zatytułowanego „Wszystkie narody, chwalcie Pana”, koncentruje się na temacie uniwersalnego wezwania do chwalenia Boga przez wszystkie narody świata. Mimo że jest to jeden z najkrótszych psalmów w Biblii, jego przesłanie jest potężne i obejmuje całą ludzkość, podkreślając uniwersalność Bożej łaski i wierności.

Pierwsza część psalmu zawiera bezpośrednie wezwanie do wszystkich narodów i ludów, aby chwaliły Pana. Podkreśla się, że chwała należy się Bogu od wszystkich, niezależnie od ich pochodzenia czy kultury. Jest to wyraz uznania, że Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi i Jego miłosierdzie rozciąga się na całą ziemię.

Druga część psalmu podkreśla wielką miłość Boga i Jego wierność, która trwa na wieki. Mówi o tym, że łaska i prawda Boga są nieograniczone i dostępne dla każdego. Jest to przypomnienie, że Boża miłość i wierność są niezmiennie obecne i stanowią fundament dla uwielbienia Go przez wszystkie narody.

Podsumowując, Psalm 117 w katolickiej interpretacji podkreśla, że Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi i że Jego miłosierdzie i wierność są dostępne dla każdego, bez względu na narodowość czy pochodzenie. Psalm ten zachęca do globalnego uwielbienia Boga, podkreślając, że Jego łaska i prawda są uniwersalne i powinny być powodem do chwały dla wszystkich narodów świata. Jest to przypomnienie, że Boża miłość obejmuje całą ludzkość i że wszyscy są wezwani do dzielenia się tą chwałą.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów