Ps, 30, 1-13

Psalm 118

Alleluja.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo łaska Jego trwa na wieki.

Niech mówi dom Izraela:
«Łaska Jego na wieki».

Niech mówi dom Aarona:
«Łaska Jego na wieki».

Niech mówią bojący się Pana:
«Łaska Jego na wieki».

Zawołałem z ucisku do Pana,
Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność.

Pan jest ze mną, nie lękam się:
cóż mi może zrobić człowiek?

Pan ze mną, mój wspomożyciel,
ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.

Lepiej się uciec do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku.

Lepiej się uciec do Pana,
niżeli zaufać książętom.

Osaczyły mnie wszystkie narody,
lecz starłem je w imię Pańskie.

[Otoczyły mnie, tak, otoczyły mnie,
lecz starłem je na proch w imię Pańskie].

Osaczyły mnie w krąg jak pszczoły,
paliły jak ogień ciernie:
lecz starłem je w imię Pańskie.

Popchnięto mnie, popchnięto, bym upadł,
lecz Pan mi dopomógł.

Pan, moja moc i pieśń,
stał się moim Zbawcą.

Okrzyki radości i wybawienia
w namiotach ludzi sprawiedliwych:
Prawica Pańska moc okazuje,

prawica Pańska wysoko wzniesiona,
prawica Pańska moc okazuje.

Nie umrę, lecz będę żył
i głosił dzieła Pańskie.

Ciężko mnie Pan ukarał,
ale na śmierć mnie nie wydał.

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości:
chcę wejść i złożyć dzięki Panu.

Oto jest brama Pana,
przez nią wejdą sprawiedliwi.

Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś
i stałeś się moim zbawieniem.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.

Stało się to przez Pana:
cudem jest w oczach naszych.

Oto dzień, który Pan uczynił:
radujmy się zeń i weselmy!

O Panie, wybaw!
O Panie, daj pomyślność!

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!
Błogosławimy wam z domu Pańskiego.

Pan jest Bogiem:
niech nas oświeci!
Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach,
aż do rogów ołtarza.

Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować:
Boże mój, chcę Ciebie wywyższać.

Wysławiajcie Pana, bo dobry;
bo łaska Jego na wieki.


O czym jest Psalm 118? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 118, zatytułowanego „Świąteczny hymn dziękczynny”, koncentruje się na temacie dziękczynienia Bogu za Jego miłosierdzie, ocalenie i zwycięstwo. Psalm ten jest często interpretowany jako hymn śpiewany podczas świąt i uroczystości, szczególnie w kontekście wybawienia i triumfu.

Pierwsza część psalmu zawiera wezwanie do dziękczynienia Bogu za Jego niekończącą się miłość i miłosierdzie. Psalmista zachęca Izrael, dom Aarona i wszystkich bojących się Pana, aby chwalili Boga za Jego dobroć i wieczną miłość. Jest to wyraz uznania dla stałej i niezawodnej miłości Boga.

Druga część psalmu opisuje osobiste doświadczenie psalmisty z trudnościami i zagrożeniami, a także jego zaufanie do Boga jako źródła pomocy i ocalenia. Mówi o tym, jak lepiej jest polegać na Panu niż na ludziach i jak Bóg jest jego siłą i pieśnią. Jest to wyraz wiary w Bożą moc i ochronę w obliczu trudności.

Trzecia część psalmu zawiera opis Bożego ocalenia i zwycięstwa. Psalmista opisuje, jak Bóg pomógł mu pokonać wrogów i jak stał się „kamieniem węgielnym”, co jest metaforą znaczenia i siły. Jest to wyraz radości i triumfu dzięki Bożej interwencji.

Podsumowując, Psalm 118 w katolickiej interpretacji podkreśla dziękczynienie Bogu za Jego nieustanne miłosierdzie, ocalenie i wsparcie. Psalm ten zachęca do radosnego uwielbienia Boga za Jego działania i za to, że jest niezawodnym źródłem pomocy i siły. Jest to przypomnienie, że w każdej sytuacji, zarówno w trudnościach, jak i w czasach triumfu, Bóg jest obecny i działa na rzecz swoich wiernych.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów