Ps, 12, 1-9

Psalm 12

Kierownikowi chóru. Na oktawę. Psalm. Dawidowy.
Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych,
zabrakło wiernych wśród ludzi.

Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,
mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.
Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne
i język pochopny do zuchwałej mowy.

Tych, którzy mówią: «Naszą siłą język,
usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?»
Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich –
mówi Pan: «Teraz powstanę
i dam zbawienie temu, który go pożąda».

Słowa Pańskie to słowa szczere,
wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi,
siedmiokroć czyszczone.

Ty nas zachowasz, o Panie,
ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.
Występni krążą dokoła,
gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.


O czym jest Psalm 12? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 12, zatytułowanego „Modlitwa wśród zakłamanego świata”, skupia się na temacie poszukiwania Bożej prawdy i sprawiedliwości w świecie pełnym fałszu i niesprawiedliwości. Psalm ten odzwierciedla doświadczenie wierzącego, który w obliczu kłamstw i podstępów ludzkich, zwraca się do Boga o pomoc i interwencję.

Pierwsza część psalmu opisuje sytuację, w której psalmista doświadcza oszustwa i fałszu ze strony innych ludzi. Ten fragment ukazuje kontrast między zakłamaniem świata a prawdą Bożą, podkreślając, że w obliczu kłamstwa, należy szukać schronienia i prawdy u Boga.

Druga część psalmu to wyraz ufności, że Bóg zainterweniuje i ochroni przed fałszem. Psalmista wyraża przekonanie, że Bóg stanie w obronie pokrzywdzonych i przywróci sprawiedliwość. Jest to przypomnienie o Bożej sprawiedliwości i wierności, która przewyższa ludzką kłamliwość i niesprawiedliwość.

Podsumowując, Psalm 12 w katolickiej interpretacji jest modlitwą o Boże prowadzenie i interwencję w świecie, gdzie panuje fałsz i niesprawiedliwość. Psalm ten przypomina o potrzebie szukania prawdy i sprawiedliwości u Boga, a także o Jego obietnicy ochrony i opieki nad tymi, którzy są ofiarami fałszu i niesprawiedliwości.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów