Ps, 121, 1-8

Psalm 121

Pieśń stopni.
Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc?

Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.

Oto nie zdrzemnie się
ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan cię strzeże,
Pan twoim cieniem
przy twym boku prawym.

Za dnia nie porazi cię słońce
ni księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem.

Pan będzie strzegł
twego wyjścia i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy.


O czym jest Psalm 121? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 121, zatytułowanego „Bóg czuwa nad nami”, koncentruje się na temacie Bożej ochrony i stałej opieki. Psalm ten wyraża głębokie zaufanie do Boga jako nieustannego stróża i opiekuna, który czuwa nad życiem wierzącego w każdej sytuacji.

Pierwsza część psalmu rozpoczyna się od osobistego wyznania wiary psalmisty, który szuka pomocy, zwracając swoje oczy ku górom. Symbolika gór może wskazywać na poszukiwanie pomocy u Boga, który jest przedstawiany jako wszechmocny i niezawodny źródło wsparcia.

Druga część psalmu zawiera zapewnienie, że pomoc przychodzi od Pana, Stwórcy nieba i ziemi. Podkreśla się, że Bóg nie pozwoli, aby stopa wierzącego się zachwiała, i że nie zasypia ani nie drzemie, co oznacza Jego nieustanną czujność i opiekę.

Trzecia część psalmu koncentruje się na wszechstronnej ochronie, jaką Bóg zapewnia swoim wiernym. Mówi o tym, że Pan jest stróżem, który chroni przed wszelkim złem i strzeże życia. Podkreśla się, że ta ochrona jest wszechobecna – zarówno w dzień, jak i w nocy, w każdej sytuacji i na każdym kroku.

Podsumowując, Psalm 121 w katolickiej interpretacji podkreśla, że Bóg jest niezawodnym opiekunem i stróżem swoich wiernych. Psalm ten zachęca do zaufania Bogu jako źródłu pomocy, ochrony i wsparcia w życiu. Jest to przypomnienie, że niezależnie od okoliczności, Bóg czuwa nad swoimi dziećmi, chroniąc ich i prowadząc przez wszelkie trudności.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów