Ps, 122, 1-9

Psalm 122

Pieśń stopni. Dawidowa.
Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pańskiego!»

Już stoją nasze nogi
w twych bramach, o Jeruzalem,
Jeruzalem, wzniesione jako miasto
gęsto i ściśle zabudowane.

Tam wstępują pokolenia,
pokolenia Pańskie,
według prawa Izraela,
aby wielbić imię Pańskie.

Tam ustawiono
trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!
Niech pokój będzie w twoich murach,
a bezpieczeństwo w twych pałacach!

Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę mówił: «Pokój w tobie!»
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie.


O czym jest Psalm 122? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 122, zatytułowanego „W obliczu Miasta Świętego”, koncentruje się na temacie radości i wdzięczności związanej z pielgrzymowaniem do Jerozolimy, miasta uważanego za święte przez Izraelitów. Psalm ten wyraża głębokie uczucie związku z Jerozolimą jako miejscem spotkania z Bogiem i centrum życia religijnego.

Pierwsza część psalmu opisuje radość psalmisty, gdy został zaproszony do pójścia do Domu Pańskiego. Wyraża on entuzjazm i szczęście związane z pielgrzymką do Jerozolimy, co podkreśla duchowe i kulturowe znaczenie tego miasta dla Izraelitów.

Druga część psalmu koncentruje się na opisie Jerozolimy jako miejsca zgromadzenia i jedności. Mówi o tym, jak plemiona Izraela wchodzą do Jerozolimy, co jest symbolem jedności narodu w służbie i uwielbieniu Boga. Podkreśla się, że Jerozolima jest miejscem, gdzie wydawane są wyroki i sprawowane jest sprawiedliwe rządy.

Trzecia część psalmu zawiera modlitwę o pokój dla Jerozolimy. Psalmista prosi o pokój i dobrobyt dla miasta i jego mieszkańców. Jest to wyraz troski o dobro miasta i pragnienia, aby było ono miejscem bezpieczeństwa, sprawiedliwości i Bożego błogosławieństwa.

Podsumowując, Psalm 122 w katolickiej interpretacji podkreśla duchowe znaczenie Jerozolimy jako miejsca spotkania z Bogiem i centrum życia religijnego Izraelitów. Psalm ten zachęca do radości i wdzięczności za możliwość uczestnictwa w życiu religijnym i modlitwy o pokój i dobrobyt dla Jerozolimy. Jest to przypomnienie o znaczeniu wspólnoty i jedności w wierze, a także o potrzebie modlitwy za miejsca, które są dla nas święte.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów