Ps, 124, 1-8

Psalm 124

Pieśń stopni. Dawidowa.
Gdyby Pan nie był
po naszej stronie –
niech to już przyzna Izrael –

gdyby Pan nie był
po naszej stronie,
gdy ludzie przeciw nam powstawali,

wtedy połknęliby nas żywcem,
gdy ich gniew przeciw nam zapłonął:

wówczas zatopiłaby nas woda,
przepłynąłby nad nami potok;

wówczas przelałyby się nad nami
wezbrane wody.

Błogosławiony Pan,
który nas nie wydał
na pastwę ich zębom.

Dusza nasza jak ptak się wyrwała
z sidła ptaszników,
sidło się porwało,
a my jesteśmy wolni.

Nasza pomoc jest w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.


O czym jest Psalm 124? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 124, zatytułowanego „Bóg nas ocalił”, koncentruje się na temacie Bożego wybawienia i ochrony w sytuacjach zagrożenia i trudności. Psalm ten jest wyrazem wdzięczności i uznania dla Boga jako obrońcy i wybawcy, który interweniuje, aby ocalić swój lud od zniszczenia.

Pierwsza część psalmu rozpoczyna się od stwierdzenia „Gdyby Pan nie był z nami”, co jest powtarzane dla podkreślenia, jak ważna jest obecność i pomoc Boga. Psalmista rozważa, co by się stało, gdyby Bóg nie był po stronie Izraela, sugerując, że bez Jego ochrony, ludzie zostaliby szybko pokonani przez swoich wrogów.

Druga część psalmu opisuje metaforycznie sytuacje zagrożenia, w których lud Boży mógłby się znaleźć, takie jak bycie pochłoniętym przez wody lub porwanym przez rwący potok. Jest to obraz zagrożenia i bezsilności, z którego Bóg jest w stanie wybawić.

Trzecia część psalmu wyraża wdzięczność za to, że Bóg faktycznie interweniował i ocalił swój lud. Psalmista porównuje wybawienie do ucieczki ptaka z pułapki myśliwego, co jest metaforą wyzwolenia i wolności. Jest to wyraz uznania, że to dzięki Bożej interwencji lud został ocalony.

Podsumowując, Psalm 124 w katolickiej interpretacji podkreśla, że Bóg jest aktywnym obrońcą i wybawcą w sytuacjach zagrożenia i trudności. Psalm ten zachęca wiernych do uznania i wdzięczności za Boże działanie w ich życiu, przypominając, że w sytuacjach, gdy wydaje się, że wszystko jest przeciwko nim, Bóg jest gotowy interweniować i ocalić. Jest to przypomnienie o mocy i miłosierdziu Boga, który nie opuszcza swojego ludu w potrzebie.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów