Ps, 125, 1-5

Psalm 125

Pieśń stopni.
Ci, którzy Panu ufają,
są jak góra Syjon,
co się nie porusza, ale trwa na wieki.

Góry otaczają Jeruzalem:
tak Pan otacza swój lud
i teraz, i na wieki.

Bo nie zaciąży
bezbożne berło
nad losem sprawiedliwych,
by sprawiedliwi nie wyciągali
rąk swoich ku nieprawości.

Panie, dobrze czyń dobrym
i ludziom prawego serca!

A tych, co schodzą na kręte swe drogi,
niech Pan odprawi
wraz ze złoczyńcami:
pokój nad Izraelem!


O czym jest Psalm 125? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 125, zatytułowanego „Bóg ostoją ufności Izraela”, koncentruje się na temacie niezachwianej ufności w Boga jako źródło ochrony i stabilności. Psalm ten podkreśla, że ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, która nie chwieje się, ale trwa na wieki, co jest metaforą niezłomności i bezpieczeństwa.

Pierwsza część psalmu porównuje tych, którzy ufają Panu, do góry Syjon, która jest niezachwiana i trwała. Podkreśla się, że tak jak góry otaczają Jerozolimę, tak Pan otacza swój lud teraz i na zawsze. Jest to wyraz przekonania, że Boża ochrona jest stała i niezmienna.

Druga część psalmu opisuje, że panowanie bezbożnych nad losem sprawiedliwych jest tylko tymczasowe i że Bóg nie pozwoli, aby sprawiedliwi zostali zmuszeni do niesprawiedliwych czynów. Jest to przypomnienie, że choć niesprawiedliwość może czasowo panować, to nie zostanie to dopuszczone na stałe przez Boga.

Trzecia część psalmu zawiera modlitwę o dobro dla tych, którzy są dobrego serca, i ostrzeżenie dla tych, którzy skłaniają się ku złym drogom. Psalmista prosi o pokój dla Izraela, co jest wyrazem pragnienia, aby Boże błogosławieństwo i pokój były udziałem tych, którzy postępują zgodnie z Bożą wolą.

Podsumowując, Psalm 125 w katolickiej interpretacji podkreśla, że ufność w Boga przynosi stabilność i bezpieczeństwo. Psalm ten zachęca wiernych do zaufania Panu jako niezachwianej ostoi, która zapewnia ochronę i trwałość w obliczu życiowych trudności i wyzwań. Jest to przypomnienie, że choć okoliczności mogą się zmieniać, Bóg pozostaje stałym źródłem siły i bezpieczeństwa dla tych, którzy Mu ufają.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów