Ps, 126, 1-6

Psalm 126

Pieśń stopni.
Gdy Pan odmienił
los Syjonu,
byliśmy jak we śnie.

Wtedy usta nasze były pełne śmiechu,
a język wołał pełen radości.
Wtedy mówiono między poganami:
«Wielkodusznie postąpił z nimi Pan!»

Wielkodusznie postąpił Pan z nami:
staliśmy się radośni.

Odmień nasz los, o Panie,
jak strumienie w [ziemi] Negeb.

Którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.

Postępują naprzód wśród płaczu,
niosąc ziarno na zasiew:
Z powrotem przychodzą wśród radości,
przynosząc swoje snopy.


O czym jest Psalm 126? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 126, zatytułowanego „O poprawę doli wyzwolonego ludu”, koncentruje się na temacie odnowienia i nadziei po okresie trudności i niewoli. Psalm ten odzwierciedla doświadczenie wyzwolenia Izraelitów z niewoli babilońskiej i ich powrotu do ojczyzny, a także wyraża nadzieję na dalszą odnowę i błogosławieństwo.

Pierwsza część psalmu opisuje radość i zdumienie Izraelitów w momencie ich wyzwolenia. Mówi o tym, jak wydawało im się, że żyją we śnie, gdy Pan odwrócił ich los. Jest to wyraz uznania dla cudownego działania Boga, które przyniosło wyzwolenie i radość.

Druga część psalmu zawiera modlitwę o dalsze przywrócenie losu Syjonu. Psalmista prosi Boga, aby tak jak strumienie na południu, odnowił los swojego ludu. Jest to metafora odnowy i odzyskania utraconej płodności i dobrobytu.

Trzecia część psalmu porównuje proces odnowy do pracy rolnika, który sieje ze łzami, ale zbiera z radością. Podkreśla się, że ci, którzy wylewają łzy podczas siewu, będą zbierać plony z radością. Jest to obraz nadziei i oczekiwania na owocne wyniki trudu i cierpienia.

Podsumowując, Psalm 126 w katolickiej interpretacji podkreśla, że po okresie trudności i niewoli może nastąpić czas odnowy i radości. Psalm ten zachęca do modlitwy o dalsze błogosławieństwo i odnowienie po doświadczeniach cierpienia, a także do utrzymania nadziei na lepszą przyszłość. Jest to przypomnienie, że Bóg jest zdolny przemienić trudności w radość i że ciężka praca i cierpienie mogą ostatecznie przynieść obfite plony.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów