Ps, 127, 1-5

Psalm 127

Pieśń stopni. Salomonowa.
Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie.

Daremnym jest dla was
wstawać przed świtem,
wysiadywać do późna –
dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko;
tyle daje On i we śnie tym, których miłuje.

Oto synowie są darem Pana,
a owoc łona nagrodą.

Jak strzały w ręku wojownika,
tak synowie za młodu zrodzeni.

Szczęśliwy mąż,
który napełnił
nimi swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał
z nieprzyjaciółmi w bramie.


O czym jest Psalm 127? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 127, zatytułowanego „Pomyślność pochodzi od Boga”, koncentruje się na temacie zależności ludzkich wysiłków i sukcesów od błogosławieństwa i opieki Bożej. Psalm ten, przypisywany Salomonowi, podkreśla, że wszelka praca i dążenie są bezowocne bez Bożego błogosławieństwa i wsparcia.

Pierwsza część psalmu mówi o próżności ludzkich wysiłków bez Bożej obecności i błogosławieństwa. Stwierdza, że budowanie domu i strzeżenie miasta są bezużyteczne, jeśli nie są wspierane przez Boga. Jest to wyraz przekonania, że sukces i bezpieczeństwo nie są wyłącznie wynikiem ludzkiego wysiłku, ale zależą od Bożej woli.

Druga część psalmu koncentruje się na wartości rodziny i potomstwa jako błogosławieństwa od Boga. Dzieci są opisywane jako dziedzictwo od Pana, a potomstwo jako nagroda. Jest to wyraz uznania, że rodzina i potomstwo są darem od Boga, a nie tylko wynikiem ludzkich planów czy pragnień.

Trzecia część psalmu przedstawia obraz ojca z dziećmi jako symbolu siły i błogosławieństwa. Mówi o tym, że szczęśliwy jest człowiek, który ma pełny kołczan dzieci, co jest metaforą bezpieczeństwa, siły i pomyślności.

Podsumowując, Psalm 127 w katolickiej interpretacji podkreśla, że prawdziwa pomyślność i sukces w życiu są możliwe tylko dzięki Bożemu błogosławieństwu i opiece. Psalm ten zachęca do uznania Bożej suwerenności w wszystkich aspektach życia, od pracy i budowania, po rodzinę i potomstwo. Jest to przypomnienie, że ostateczne źródło wszelkiego dobra i sukcesu znajduje się w Bogu.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów