Ps, 128, 1-6

Psalm 128

Pieśń stopni.
Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,
który chodzi Jego drogami!

Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.

Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.

Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem
przez całe swe życie.

Oglądaj dzieci twoich synów.
Pokój nad Izraelem!


O czym jest Psalm 128? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 128, zatytułowanego „Szczęście rodzinne bogobojnych”, koncentruje się na temacie błogosławieństwa i szczęścia, które są udziałem tych, którzy żyją w bojaźni Bożej i przestrzegają Jego przykazań. Psalm ten podkreśla, że prawdziwe szczęście i dobrobyt w życiu rodzinnym są ściśle związane z życiem zgodnym z wolą Bożą.

Pierwsza część psalmu zaczyna się od stwierdzenia, że szczęśliwy jest każdy, kto boi się Pana i chodzi Jego drogami. Podkreśla się, że taka osoba doświadczy owoców swojej pracy i będzie szczęśliwa. Jest to wyraz przekonania, że bogobojne życie przynosi konkretne korzyści i błogosławieństwa.

Druga część psalmu opisuje te błogosławieństwa w kontekście życia rodzinnego. Mówi o tym, że żona takiej osoby będzie jak płodna winorośl w domu, a dzieci jak młode oliwki wokół stołu. Jest to obraz dobrobytu i harmonii w rodzinie, który jest wynikiem życia zgodnego z Bożymi naukami.

Trzecia część psalmu zawiera modlitwę o błogosławieństwo dla Jerozolimy i Izraela, co wskazuje na to, że dobrobyt jednostki jest związany z dobrobytem całego społeczeństwa. Jest to wyraz pragnienia, aby błogosławieństwa osobiste przekładały się na pomyślność wspólnoty.

Podsumowując, Psalm 128 w katolickiej interpretacji podkreśla, że życie w bojaźni Bożej i przestrzeganie Jego przykazań prowadzi do prawdziwego szczęścia i dobrobytu, szczególnie w kontekście życia rodzinnego. Psalm ten zachęca do wierności Bożym drogom jako klucza do błogosławionego życia, zarówno na poziomie osobistym, jak i społecznym. Jest to przypomnienie, że fundamentem szczęśliwej i harmonijnej rodziny jest życie zgodne z wolą Bożą.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów