Ps, 129, 1-8

Psalm 129

Pieśń stopni.
Bardzo mnie gnębili od mojej młodości –
niech powie Izrael –

bardzo mnie gnębili od mojej młodości,
lecz nie zdołali mnie przemóc.

Poorali mój grzbiet oracze,
wyżłobili długie bruzdy.

Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał
więzy występnych.

Niech się zawstydzą i odstąpią
wszyscy, co nienawidzą Syjonu.

Niech się staną jak trawa na dachu,
która usycha, zanim ją wyplenią.

Nie napełni nią kosiarz swej ręki
ani ten, co zbiera snopy – swojego zanadrza.

Nie powiedzą także przechodnie:
«Błogosławieństwo Pańskie nad wami!»
«Błogosławimy wam w imię Pana!»


O czym jest Psalm 129? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 129, zatytułowanego „Uciśniony Izrael wzywa Bożej pomocy”, koncentruje się na temacie doświadczenia ucisku i prześladowania przez Izraelitów, a także na ich niezachwianej wierze i nadziei na Boże wybawienie. Psalm ten odzwierciedla historię trudności i cierpień narodu izraelskiego, jednocześnie podkreślając ich wytrwałość i zaufanie do Boga.

Pierwsza część psalmu opisuje długą historię ucisku, jakiego doświadczył Izrael od swojej młodości. Mówi o wielokrotnym prześladowaniu narodu, ale także o tym, że nie zostali oni pokonani przez swoich wrogów. Jest to wyraz uznania dla wytrwałości i odporności narodu w obliczu przeciwności.

Druga część psalmu zawiera modlitwę o to, aby Bóg przyniósł sprawiedliwość i pokonał tych, którzy gnębią Izrael. Psalmista prosi, aby ci, którzy nienawidzą Syjonu, byli zawstydzeni i cofnięci. Jest to wyraz pragnienia Bożej interwencji i sprawiedliwego rozwiązania sytuacji.

Trzecia część psalmu używa metafory trawy na dachach, która usycha zanim wyrośnie, jako obrazu bezowocności i ostatecznej porażki wrogów Izraela. Jest to przekonanie, że ci, którzy prześladują Boży lud, ostatecznie nie odniosą sukcesu.

Podsumowując, Psalm 129 w katolickiej interpretacji podkreśla wytrwałość i odporność Izraelitów w obliczu długotrwałego ucisku, a także ich zaufanie do Boga jako źródła wybawienia i sprawiedliwości. Psalm ten zachęca do wiary w Bożą sprawiedliwość i pomoc w trudnych czasach, przypominając, że Bóg stoi po stronie tych, którzy są prześladowani i uciskani.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów