Ps, 130, 1-8

Psalm 130

Pieśń stopni.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,

o Panie, słuchaj głosu mego!
Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu!

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Cię otaczano bojaźnią.

W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo.

Dusza moja oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy świtu,
[bardziej niż strażnicy świtu].

Niech Izrael wygląda Pana.
U Pana bowiem jest łaskawość
i obfite u Niego odkupienie.

On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.


O czym jest Psalm 130? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 130, zatytułowanego „Z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu”, koncentruje się na temacie głębokiego wołania o Boże miłosierdzie i przebaczenie z miejsca cierpienia i grzechu. Psalm ten wyraża poczucie skruchy, nadziei i zaufania w Bożą łaskę i przebaczenie.

Pierwsza część psalmu rozpoczyna się od intensywnego wołania do Boga z „otchłani”, co symbolizuje głębokie cierpienie, grzech lub rozpacz. Psalmista wyraża swoje uczucie potrzeby Bożego wysłuchania i miłosierdzia, podkreślając swoją bezradność i zależność od Bożej łaski.

Druga część psalmu opisuje oczekiwanie psalmisty na Pana z większym napięciem niż strażnicy oczekujący poranka. Jest to metafora intensywnej nadziei i oczekiwania na Boże działanie, podobnego do wyczekiwania świtu po ciemnej nocy.

Trzecia część psalmu zawiera wyraz zaufania w Boże miłosierdzie i obfitość Jego odkupienia. Psalmista przypomina, że u Boga jest miłosierdzie i obfite odkupienie, i że On wybawi Izraela od wszystkich jego grzechów. Jest to wyraz wiary w Bożą zdolność do przebaczenia i przemiany nawet najcięższych grzechów.

Podsumowując, Psalm 130 w katolickiej interpretacji podkreśla głęboką potrzebę Bożego miłosierdzia i przebaczenia w obliczu ludzkiego grzechu i cierpienia. Psalm ten zachęca do skruchy, nadziei i zaufania w Bożą łaskę, przypominając, że Bóg jest gotowy wysłuchać i wybawić tych, którzy do Niego wołają. Jest to przypomnienie, że Boże miłosierdzie i odkupienie są dostępne dla wszystkich, którzy szczerze szukają Jego przebaczenia.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów