Ps, 133, 1-3

Psalm 133

Pieśń stopni. Dawidowa.
Oto jak dobrze i jak miło,
gdy bracia mieszkają razem;

jest to jak wyborny olejek na głowie,
który spływa na brodę,

jak rosa Hermonu, która spada
na górę Syjon:
bo tam udziela
Pan błogosławieństwa,
życia na wieki.


O czym jest Psalm 133? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 133, zatytułowanego „Szczęście płynące ze zgody”, koncentruje się na temacie błogosławieństw i radości płynących z jedności i zgody wśród ludu Bożego. Psalm ten podkreśla piękno i wartość braterskiej harmonii i wspólnoty, porównując je do świętych olejów i rosy.

Pierwsza część psalmu zaczyna się od stwierdzenia, jakże dobrze i jakże miło, gdy bracia mieszkają razem. Jest to wyraz uznania dla jedności i zgody jako źródła radości i dobrobytu. Podkreśla się, że życie we wspólnocie i harmonii jest czymś pożądanym i błogosławionym.

Druga część psalmu używa dwóch metafor, aby zilustrować wartość i piękno jedności. Pierwsza metafora to olejek na głowie Aarona, który spływa na jego brodę i szaty, symbolizujący świętość i błogosławieństwo. Druga metafora to rosa Hermonu spadająca na góry Syjonu, co jest obrazem odświeżenia i życiodajnego błogosławieństwa.

Trzecia część psalmu podkreśla, że to właśnie w miejscu takiej harmonii Pan zsyła błogosławieństwo i życie na wieki. Jest to przekonanie, że Bóg obficie błogosławi miejsca, gdzie panuje zgoda i jedność.

Podsumowując, Psalm 133 w katolickiej interpretacji podkreśla, że jedność i zgoda wśród ludzi są wysoce cenione przez Boga i są źródłem Jego błogosławieństw. Psalm ten zachęca do dążenia do harmonii i wspólnoty, podkreślając, że w takim środowisku Bóg zsyła swoje błogosławieństwo i życie. Jest to przypomnienie o wartości braterskiej jedności jako klucza do duchowego dobrobytu i błogosławieństwa.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów