Ps, 136, 1-26

Psalm 136

Alleluja.
Chwalcie Pana, bo dobry,
bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Boga nad bogami,
bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Pana nad panami,
bo Jego łaska na wieki.

On sam cudów wielkich dokonał,
bo Jego łaska na wieki.

On w mądrości uczynił niebiosa,
bo Jego łaska na wieki.

On rozpostarł ziemię nad wodami,
bo Jego łaska na wieki.

On uczynił wielkie światła,
bo Jego łaska na wieki.

Słońce, by dniem władało,
bo Jego łaska na wieki.

Księżyc i gwiazdy, by władały nocą,
bo Jego łaska na wieki.

On Egipcjanom pobił pierworodnych,
bo Jego łaska na wieki.

I wywiódł spośród nich Izraela,
bo Jego łaska na wieki.

Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem,
bo Jego łaska na wieki.

On Morze Czerwone podzielił na części,
bo Jego łaska na wieki.

I przeprowadził środkiem Izraela,
bo Jego łaska na wieki.

I faraona z jego wojskiem strącił w Morze Czerwone,
bo Jego łaska na wieki.

On prowadził swój lud przez pustynię,
bo Jego łaska na wieki.

On pobił wielkich królów,
bo Jego łaska na wieki.

On uśmiercił królów potężnych,
bo Jego łaska na wieki.

Sichona, króla Amorytów,
bo Jego łaska na wieki.

I Oga, króla Baszanu,
bo Jego łaska na wieki.

A ziemię ich dał na własność,
bo Jego łaska na wieki –

jako dziedzictwo słudze swemu Izraelowi,
bo Jego łaska na wieki.

On o nas pamiętał w naszym uniżeniu,
bo Jego łaska na wieki.

I uwolnił nas od wrogów,
bo Jego łaska na wieki.

On daje pokarm wszelkiemu ciału,
bo Jego łaska na wieki.

Dziękujcie Bogu, niebiosa,
bo Jego łaska na wieki.


O czym jest Psalm 136? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 136, zatytułowanego „Łaska Boża”, koncentruje się na temacie niekończącej się miłości i łaski Bożej, która objawia się w Jego cudownych dziełach i wiernym prowadzeniu ludu przez historię. Psalm ten jest hymnem dziękczynnym, który w każdym wersie powtarza refren „albowiem na wieki trwa Jego łaska”, podkreślając stałość i niezmienną miłość Boga.

Pierwsza część psalmu zawiera wezwanie do dziękczynienia Bogu za Jego dobroć i suwerenne panowanie nad wszechświatem. Opisuje wielkość Boga jako Stwórcy nieba, ziemi, słońca, księżyca i gwiazd, podkreślając Jego wszechmoc i mądrość.

Druga część psalmu koncentruje się na Bożych działaniach w historii Izraela, przypominając o wyzwoleniu z Egiptu, przejściu przez Morze Czerwone i prowadzeniu przez pustynię. Każde z tych wydarzeń jest przedstawiane jako dowód Bożej łaski i opieki nad swoim ludem.

Trzecia część psalmu opisuje Boże zwycięstwa nad wrogami Izraela i obdarzenie ich ziemią jako dziedzictwem. Podkreśla się, że Bóg działał na rzecz swojego ludu, pokonując potężnych królów i dając ziemię jako miejsce zamieszkania.

Czwarta część psalmu zawiera przypomnienie o ciągłej Bożej opiece i łasce w codziennym życiu. Mówi o tym, że Bóg pamięta o nas w naszym upokorzeniu i wybawia nas od wrogów, co jest wyrazem Jego nieustającej troski i miłosierdzia.

Podsumowując, Psalm 136 w katolickiej interpretacji podkreśla, że miłość i łaska Boża są wieczne i objawiają się w wielu aspektach życia, od stworzenia po codzienne działania na rzecz ludzi. Psalm ten zachęca do nieustannego dziękczynienia i uwielbienia Boga za Jego niekończącą się łaskę, która jest fundamentem wiary i nadziei.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów