Ps, 138, 1-8

Psalm 138

Dawidowy.
Będę Cię sławił, <Panie>, z całego mego serca,
<bo usłyszałeś słowa ust moich>:
będę śpiewał Ci wobec aniołów.

Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi.
I będę dziękował Twemu imieniu
za łaskę Twoją i wierność,
bo wywyższyłeś ponad wszystko
Twoje imię i obietnicę.

Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie,
pomnożyłeś siłę mej duszy.

Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie,
gdy posłyszą słowa ust Twoich;

i będą opiewać drogi Pańskie:
«Prawdziwie, chwała Pańska jest wielka».

Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.

Gdy chodzę wśród utrapienia,
Ty zapewniasz mi życie,
wbrew gniewowi mych wrogów;
wyciągasz swą rękę,
Twoja prawica mnie wybawia.

Pan za mnie [wszystkiego] dokona.
Panie, na wieki trwa Twoja łaska,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich!


O czym jest Psalm 138? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 138, zatytułowanego „Dziękczynienie”, koncentruje się na temacie wdzięczności i uwielbienia Boga za Jego wierność, miłość i pomoc w trudnych sytuacjach. Psalm ten wyraża głęboką wdzięczność psalmisty za osobiste doświadczenie Bożej obecności i wsparcia, a także za Jego niezawodne działanie zgodnie z Jego Słowem.

Pierwsza część psalmu zawiera wyraz dziękczynienia psalmisty, który z całego serca śpiewa chwałę Bogu, podkreślając Jego miłość i wierność. Psalmista dziękuje Bogu za wysłuchanie jego modlitw i za okazane mu miłosierdzie, co jest wyrazem osobistego doświadczenia Bożej łaski.

Druga część psalmu opisuje, jak Bóg jest wywyższony, a jednak zwraca uwagę na pokornych, jednocześnie znając drogi wyniosłych z daleka. Jest to wyraz uznania dla Bożej wszechmocy i Jego troski o pokornych, co stanowi zachętę do pokory i zaufania Bogu.

Trzecia część psalmu wyraża zaufanie psalmisty, że Bóg dokończy dzieło, które rozpoczął w jego życiu. Mimo obecności trudności i zagrożeń, psalmista ma pewność, że Boża prawica go wybawi i że miłość Boża jest wieczna. Jest to wyraz wiary w trwałość i niezawodność Bożego działania.

Podsumowując, Psalm 138 w katolickiej interpretacji podkreśla wdzięczność i uwielbienie Boga za Jego niezawodną miłość, wierność i pomoc. Psalm ten zachęca do dziękczynienia Bogu za Jego obecność w życiu, za Jego wsparcie w trudnych chwilach i za pewność, że Bóg dokończy to, co rozpoczął. Jest to przypomnienie o mocy modlitwy dziękczynnej i o znaczeniu zaufania Bożej miłości i wierności.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów