Ps, 140, 1-14

Psalm 140

Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

Wybaw mię, Panie, od człowieka złego,
strzeż mnie od gwałtownika:

od tych, którzy w sercu knują złe zamiary,
każdego dnia wzniecają spory.

Ostre jak u węża ich języki,
a jad żmijowy pod ich wargami.

Od rąk grzesznika ustrzeż mię, Panie,
zachowaj mnie od gwałtownika,
od tych, co zamyślają z nóg mnie zwalić.

Pyszni sidło na mnie skrycie zastawiają:
złoczyńcy rozciągają powrozy,
umieszczają pułapki na mojej drodze.

Mówię Panu: Jesteś moim Bogiem;
usłysz, o Panie, moje głośne błaganie.

Panie, mój Panie, potężna moja pomocy,
osłaniasz w dniu walki moją głowę.

Nie dawaj tego, Panie,
czego pragnie niegodziwiec,
nie spełniaj jego zamiarów!
Niech nie podnoszą głowy ci, którzy mnie otaczają,
niech dzieło ich warg przygniecie ich samych!

Niech spadnie na nich deszcz węgli ognistych;
niech zwali ich do dołu, by się nie dźwignęli!

Niech nie ostanie się w kraju mąż złego języka:
gwałtownika niech ogarną nieszczęścia.

Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu,
biednemu – słuszność.

Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię,
prawi mieszkać będą przed Twoim obliczem.


O czym jest Psalm 140? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 140, zatytułowanego „Przeciw podstępnym wrogom”, koncentruje się na temacie prośby o Bożą ochronę i sprawiedliwość w obliczu złośliwych i podstępnych wrogów. Psalm ten wyraża poczucie zagrożenia i potrzebę Bożej interwencji, aby ochronić psalmistę przed krzywdą i niegodziwością.

Pierwsza część psalmu zawiera bezpośrednią prośbę do Boga o wybawienie od złych i gwałtownych ludzi. Psalmista opisuje swoich wrogów jako podstępnych i agresywnych, którzy knują zło i rozsiewają spiski. Jest to wyraz poczucia zagrożenia i potrzeby Bożej ochrony.

Druga część psalmu opisuje bardziej szczegółowo złośliwe działania wrogów, porównując ich do węży i mówiąc o ich jadowitych słowach. Psalmista prosi Boga, aby nie pozwolił, aby jego wrogowie osiągnęli swoje cele i aby ich własne złe plany obróciły się przeciwko nim. Jest to wyraz pragnienia sprawiedliwości i obrony przed krzywdą.

Trzecia część psalmu zawiera wyrażenie zaufania, że Pan będzie stał po stronie sprawiedliwego i ochroni go przed złem. Psalmista wyraża pewność, że Bóg będzie bronił sprawy ubogich i sprawiedliwych, co jest wyrazem wiary w Bożą sprawiedliwość i opiekę.

Podsumowując, Psalm 140 w katolickiej interpretacji podkreśla potrzebę Bożej ochrony i interwencji w obliczu złośliwych i podstępnych wrogów. Psalm ten zachęca do szukania schronienia i sprawiedliwości u Boga, wyrażając zaufanie, że Bóg wysłucha i obroni tych, którzy są niesprawiedliwie prześladowani. Jest to przypomnienie, że w sytuacjach zagrożenia i niesprawiedliwości, Bóg jest ostoją i obrońcą sprawiedliwych.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów