Ps, 141, 1-10

Psalm 141

Psalm. Dawidowy.
Do Ciebie wołam, Panie, prędko mi dopomóż;
usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie.

Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło;
wzniesienie rąk moich – jak ofiara wieczorna!

Postaw, Panie, straż moim ustom
i wartę przy bramie warg moich!

Mojego serca nie skłaniaj do złego słowa,
do popełniania czynów niegodziwych,
bym nigdy z ludźmi, co czynią nieprawość,
nie jadł ich potraw wybornych.

Niech sprawiedliwy mię bije: to czyn miłości;
olejek występnego niech nigdy nie ozdabia mojej głowy!
Nieustannie przeciwstawiam swą modlitwę ich złości.

Popadli w moc Skały ich sędziowie
i usłyszeli, jak łagodne były moje słowa.

Jak kamień młyński rozbija się o ziemię,
tak rozrzucono ich kości nad czeluścią Szeolu.

Do Ciebie bowiem, Panie mój, Panie, [zwracam] moje oczy;
do Ciebie się uciekam: Ty nie gub mej duszy.

Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie,
i od pułapek złoczyńców.

Niechaj występni wpadną w swoje sieci,
podczas gdy ja ujdę cało.


O czym jest Psalm 141? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 141, zatytułowanego „Przeciwko grzesznikom”, koncentruje się na temacie modlitwy o ochronę przed pokusami i złymi wpływami, a także o zachowanie prawości w obliczu zła. Psalm ten wyraża pragnienie psalmisty, aby pozostać wiernym Bożym drogom, mimo otaczających go grzechów i pokus.

Pierwsza część psalmu zawiera gorącą modlitwę psalmisty, aby jego modlitwa była przyjęta jak kadzidło przed Bogiem, a jego podniesione ręce jak wieczorna ofiara. Jest to wyraz pragnienia, aby jego modlitwa i oddanie były Bogu miłe i akceptowalne.

Druga część psalmu koncentruje się na prośbie o ochronę przed złymi wpływami i pokusami. Psalmista prosi Boga, aby strzegł jego ust i zachował go od złych skłonności, szczególnie przed uczestnictwem w działaniach grzeszników. Jest to wyraz świadomości, że otoczenie może mieć negatywny wpływ na jego zachowanie i duchowość.

Trzecia część psalmu wyraża gotowość psalmisty do przyjęcia karcenia od sprawiedliwego, co jest przeciwstawione złym działaniom grzeszników. Psalmista woli być karcony przez sprawiedliwego niż łączyć się z grzesznikami, co pokazuje jego pragnienie pozostania na drodze prawości.

Podsumowując, Psalm 141 w katolickiej interpretacji podkreśla znaczenie modlitwy o ochronę przed złem i o zachowanie moralnej integralności. Psalm ten zachęca do czujności wobec pokus i złych wpływów, a także do otwartości na karcenie, które prowadzi do prawości. Jest to przypomnienie, że życie duchowe wymaga stałej uwagi i modlitwy o Boże prowadzenie i ochronę przed grzechem.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów