Ps, 142, 1-8

Psalm 142

Pieśń pouczająca. Dawidowa – gdy był w jaskini. Modlitwa.

Głośno wołam do Pana,
głośno błagam Pana.

Wylewam przed Nim swą troskę,
wyjawiam przed Nim swą udrękę.

Gdy duch mój we mnie ustaje,
Ty znasz moją ścieżkę.
Na drodze, po której kroczę,
ukryli na mnie sidło.

Oglądam się w prawo i patrzę:
a nie ma nikogo, kto by miał wzgląd na mnie.
Znikła dla mnie możność pomocy,
nie ma nikogo, kto by dbał o moje życie.

Do Ciebie wołam, o Panie,
mówię: Ty jesteś moją ucieczką,
udziałem moim w ziemi żyjących.

Zważ na moje wołanie,
bo jestem bardzo słaby.
Wybaw mię od prześladowców,
gdyż są ode mnie mocniejsi.

Wyprowadź mnie z więzienia,
bym dziękował imieniu Twojemu.
Otoczą mnie sprawiedliwi,
gdy okażesz mi dobroć.


O czym jest Psalm 142? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 142, zatytułowanego „Bóg moją ucieczką”, koncentruje się na temacie modlitwy i zaufania do Boga w sytuacji rozpaczy i osamotnienia. Psalm ten wyraża głębokie uczucie bezradności i potrzeby Bożej interwencji, gdy psalmista znajduje się w sytuacji bez wyjścia.

Pierwsza część psalmu przedstawia psalmistę wylewającego swoje skargi przed Bogiem i wyrażającego swoje cierpienie. Opisuje on swoją sytuację, w której czuje się opuszczony i pozbawiony pomocy, a jego duch jest przygnębiony. Jest to wyraz uczucia głębokiej potrzeby i desperacji.

Druga część psalmu koncentruje się na opisie sytuacji, w której psalmista czuje się jakby był w pułapce, bez możliwości ucieczki, otoczony przez wrogów, którzy czyhają na jego życie. Wyraża on poczucie bycia zapomnianym i odciętym od wszelkiej pomocy ludzkiej.

Trzecia część psalmu zawiera prośbę o Boże wysłuchanie i wybawienie. Psalmista prosi Boga, aby zwrócił uwagę na jego cierpienie i wybawił go z więzienia, aby mógł chwalić imię Boże. Jest to wyraz zaufania, że tylko Bóg może zapewnić wyjście z trudnej sytuacji.

Podsumowując, Psalm 142 w katolickiej interpretacji podkreśla, że w sytuacjach rozpaczy i osamotnienia, jedynym źródłem nadziei i pomocy jest Bóg. Psalm ten zachęca do otwartego wyrażania swoich trudności przed Bogiem i do zaufania, że On jest ucieczką i wybawieniem. Jest to przypomnienie, że w najciemniejszych momentach życia, modlitwa i zaufanie do Boga mogą przynieść pocieszenie i wyjście.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów