Ps, 143, 1-12

Psalm 143

Psalm. Dawidowy.
Usłysz, o Panie, moją modlitwę,
przyjm moje błaganie
w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości!

Nie pozywaj na sąd swojego sługi,
bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą.

Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje:
moje życie na ziemię powalił,
pogrążył mnie w ciemnościach .

A we mnie duch mój omdlewa,
serce we mnie zamiera.

Pamiętam dni starodawne,
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach,
rozważam dzieło rąk Twoich.

Wyciągam ręce do Ciebie;
moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia.

Prędko wysłuchaj mnie, Panie,
albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swego oblicza,
bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu.

Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć,
bo wznoszę do Ciebie moją duszę.

Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów,
do Ciebie się uciekam.

Naucz mnie czynić Twą wolę,
bo Ty jesteś moim Bogiem.
Twój dobry duch niech mnie prowadzi
po równej ziemi.

Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mię przy życiu;
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień!

A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów
i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą,
albowiem jestem Twoim sługą.


O czym jest Psalm 143? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 143, zatytułowanego „Modlitwa grzesznika”, koncentruje się na temacie błagania o Boże miłosierdzie, prowadzenie i ochronę w obliczu trudności i wewnętrznych walk. Psalm ten wyraża głęboką potrzebę Bożej łaski i pomocy, uznając własną słabość i grzeszność.

Pierwsza część psalmu zawiera błaganie psalmisty do Boga o wysłuchanie jego modlitwy i nie sądzenie go według Jego sprawiedliwości, ponieważ żaden żyjący nie jest sprawiedliwy przed Bogiem. Jest to wyraz świadomości własnej grzeszności i potrzeby Bożego miłosierdzia.

Druga część psalmu opisuje trudną sytuację, w której znajduje się psalmista, czując się przygnębiony i jakby jego duch wygasł w nim. Wyraża on poczucie zagubienia i potrzebę Bożego prowadzenia, aby znaleźć właściwą drogę.

Trzecia część psalmu to prośba o szybką odpowiedź od Boga, o Jego prowadzenie i ochronę przed wrogami. Psalmista prosi o Boże prowadzenie na drodze prostej i o wybawienie od jego prześladowców. Jest to wyraz zaufania, że tylko Bóg może zapewnić bezpieczeństwo i prawdziwe wyjście z sytuacji zagrożenia.

Podsumowując, Psalm 143 w katolickiej interpretacji podkreśla potrzebę Bożego miłosierdzia i prowadzenia w życiu grzesznika. Psalm ten zachęca do szczerego wyrażania swoich lęków, wątpliwości i potrzeb przed Bogiem, a także do zaufania, że Bóg jest gotowy wysłuchać, prowadzić i chronić tych, którzy do Niego wołają. Jest to przypomnienie, że w naszej słabości i grzeszności możemy zwrócić się do Boga, który jest źródłem miłosierdzia, prowadzenia i ochrony.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów