Ps, 144, 1-15

Psalm 144

Dawidowy.
Błogosławiony Pan – Opoka moja,
On moje ręce zaprawia do walki,
moje palce do wojny.

On mocą dla mnie i warownią moją,
osłoną moją i moim wybawcą,
moją tarczą i Tym, któremu ufam,
Ten, który mi poddaje ludy.

O Panie, czym jest człowiek, że masz o nim pieczę,
czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz?

Człowiek jest podobny do tchnienia wiatru,
dni jego jak cień mijają.

O Panie, nachyl Twych niebios i zstąp,
dotknij gór, by zadymiły,

ciśnij piorun i rozprosz ich,
wypuść swe strzały i przeraź ich,

wyciągnij rękę Twoją z wysoka,
wybaw mię z wód wielkich
i uwolnij z rąk cudzoziemców,

tych, których usta mówią na wiatr,
a których prawica jest prawicą fałszywą.

Boże, pieśń nową będę Ci śpiewał,
grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.

Ty królom dajesz zwycięstwo,
Ty wyzwoliłeś sługę Twego, Dawida.
[Od miecza złego mnie wybaw
i uwolnij z rąk cudzoziemców,
tych, których usta na wiatr rzucają słowa,
a których prawica krzywoprzysięga].

Daj pomyślność synom naszym jak roślinom,
rozrastającym się w czasie swej młodości,
niech będą córki nasze na wzór narożnych kolumn,
rzeźbione na wzór kolumn świątyni.

Niech pełne będą nasze spichlerze,
zasobne we wszelkie płody.
Niech trzody nasze tysiąckroć płodne
na polach naszych mnożą się tysiącami;

niech nasze zwierzęta będą ciężkie!
Niech się nie zdarza wypadek czy ucieczka
ani lament na naszych ulicach!

Szczęśliwy lud, któremu tak się powodzi,
szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan.


O czym jest Psalm 144? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 144, zatytułowanego „Modlitwa króla za naród”, koncentruje się na temacie prośby o Boże błogosławieństwo i ochronę dla króla i jego ludu. Psalm ten, tradycyjnie przypisywany królowi Dawidowi, wyraża uznanie dla Boga jako źródła siły i zwycięstwa, a także zawiera prośbę o pokój i dobrobyt dla narodu.

Pierwsza część psalmu zawiera pochwałę Boga jako skały, opiekuna i wybawiciela, który przygotowuje króla do walki i zwycięstwa. Psalmista opisuje Boga jako tego, który szkoli jego ręce do walki i daje mu umiejętności potrzebne do obrony i prowadzenia narodu. Jest to wyraz uznania dla Bożej mocy i wsparcia w sprawach wojskowych i politycznych.

Druga część psalmu koncentruje się na przemijalności ludzkiego życia i prosi Boga o zwrócenie uwagi na ludzi. Psalmista zwraca się do Boga z prośbą o interwencję i pomoc, podkreślając ludzką słabość i potrzebę Bożego działania.

Trzecia część psalmu zawiera prośbę o Boże błogosławieństwo dla narodu, aby ziemia była płodna, a ludzie żyli w pokoju i dobrobycie. Prosi o to, aby naród był bezpieczny, a granice stabilne, co jest wyrazem pragnienia pokoju i stabilności dla kraju.

Podsumowując, Psalm 144 w katolickiej interpretacji podkreśla rolę Boga jako opiekuna i wybawiciela w życiu narodu i jego króla. Psalm ten zachęca do modlitwy o Boże błogosławieństwo, ochronę i pokój dla kraju, a także do uznania Bożej mocy i wsparcia w każdym aspekcie życia narodowego. Jest to przypomnienie, że sukces i bezpieczeństwo narodu zależą od Bożej łaski i błogosławieństwa.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów