Ps, 16, 1-11

Psalm 16

Miktam. Dawidowy.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
mówię Panu: „Tyś jest Panem moim;
nie ma dla mnie dobra poza Tobą”.

Ku świętym, którzy są na Jego ziemi,
wzbudził On we mnie miłość przedziwną!

Ci, którzy idą za obcymi [bogami],
pomnażają swoje boleści.
Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich,
imion ich nie wymawiam swoimi wargami.

Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:
To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.

Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały
i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo nawet nocami upomina mnie serce.

Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.

Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,

bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.

Ukażesz mi ścieżkę życia,
pełnię radości u Ciebie,
rozkosze na wieki po Twojej prawicy.


O czym jest Psalm 16? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 16, zatytułowanego „Bóg najwyższym dobrem w życiu i po śmierci”, skupia się na temacie centralnego miejsca Boga w życiu wiernego oraz nadziei na życie wieczne. Psalm ten wyraża głęboką ufność w Boga jako najwyższe dobro i źródło prawdziwej radości.

Pierwsza część psalmu przedstawia wyrażenie zaufania i radości, które wynika z bliskiej relacji z Bogiem. Psalmista deklaruje, że Bóg jest jego jedynym dobrem, odrzucając fałszywe bóstwa i przywiązanie do ziemskich dóbr. Ten fragment podkreśla, że prawdziwa radość i spełnienie znajdują się w relacji z Bogiem, a nie w przemijających dobrach świata.

Druga część psalmu koncentruje się na nadziei na życie wieczne i bliskość z Bogiem po śmierci. Psalmista wyraża przekonanie, że Bóg nie opuści go nawet w śmierci, ale pokaże mu drogę życia i napełni go radością swoją obecnością. Jest to wyraz wiary w zmartwychwstanie i życie wieczne, które jest obietnicą Boga dla tych, którzy Mu ufają.

Podsumowując, Psalm 16 w katolickiej interpretacji ukazuje Boga jako najwyższe dobro i ostateczny cel życia wiernego. Psalm ten zachęca do głębokiej wiary i zaufania w Bożą obecność w życiu i nadziei na życie wieczne z Nim.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów