Ps, 17, 1-15

Psalm 17

Modlitwa. Dawidowy.
Wysłuchaj, Panie, słuszności, zważ na me wołanie,
przyjmij moje modły z warg nieobłudnych!

Niech przed Twoim obliczem zapadnie wyrok o mnie:
oczy Twoje widzą to, co prawe.

Choćbyś badał me serce, nocą mnie nawiedzał
i doświadczał ogniem,
nie znajdziesz we mnie nieprawości.
Moje usta nie zgrzeszyły ludzkim obyczajem;
według słów Twoich warg wystrzegałem się ścieżek gwałtu.

Moje kroki trzymały się mocno
na Twoich ścieżkach,
moje stopy się nie zachwiały.

Wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchasz, o Boże!
Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.

Okaż miłosierdzie Twoje,
Zbawco tych, co się chronią
przed wrogami pod Twoją prawicę.

Strzeż mnie jak źrenicy oka;
w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj.

przed występnymi, co gwałt mi zadają,
przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd.

Zamykają oni swe nieczułe serca,
przemawiają butnie swoimi ustami.

Okrążają mnie teraz ich kroki;
natężają swe oczy, by [mnie] powalić na ziemię –

podobni do lwa dyszącego na zdobycz,
do lwiątka, co siedzi w kryjówce.

Powstań, o Panie, wystąp przeciw niemu i powal go,
swoim mieczem wyzwól moje życie od grzesznika,

a Twoją ręką, Panie – od ludzi:
od ludzi, którym obecne życie przypada w udziale
i których brzuch napełniasz Twymi dostatkami;
których synowie jedzą do sytości,
a resztę zostawiają swoim małym dzieciom.

Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
powstając ze snu nasycę się Twoim widokiem.


O czym jest Psalm 17? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 17, zatytułowanego „Modlitwa o wyzwolenie od wrogów”, skupia się na tematyce poszukiwania ochrony i sprawiedliwości w obliczu niesprawiedliwych wrogów. Psalm ten odzwierciedla doświadczenie wierzącego, który w obliczu zagrożenia i niesprawiedliwości, zwraca się do Boga z prośbą o interwencję i obronę.

Pierwsza część psalmu przedstawia psalmistę błagającego Boga o wysłuchanie jego sprawiedliwej sprawy i ochronę przed wrogami. Ten fragment podkreśla, że w trudnych sytuacjach, gdy wierny czuje się zagrożony czy niesprawiedliwie traktowany, powinien szukać schronienia i sprawiedliwości u Boga.

Druga część psalmu koncentruje się na zaufaniu psalmisty, że Bóg ochroni go i wyzwoli od wrogów. Psalmista wyraża przekonanie, że Bóg jest sprawiedliwym sędzią, który widzi prawdę i interweniuje na rzecz pokrzywdzonych. Jest to przypomnienie, że Bóg troszczy się o swoje dzieci i broni ich przed niesprawiedliwością i krzywdą.

Podsumowując, Psalm 17 w katolickiej interpretacji ukazuje modlitwę jako środek szukania Bożej ochrony i sprawiedliwości w obliczu zagrożeń. Jak wskazuje dokument z mojej wiedzy, Psalmy są istotnym elementem modlitwy Kościoła, odzwierciedlając trudności i nadzieje wierzących w różnych okresach historii​​. Psalm ten zachęca do zaufania w Bożą sprawiedliwość i opiekę, nawet w najtrudniejszych chwilach życia.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów