Ps, 19, 1-15

Psalm 19

Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
Niebiosa głoszą chwałę Boga,
dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza.
Dzień dniowi głosi opowieść,
a noc nocy przekazuje wiadomość.
Nie jest to słowo, nie są to mowy,
których by dźwięku nie usłyszano;
ich głos się rozchodzi na całą ziemię
i aż po krańce świata ich mowy.
Tam słońcu namiot wystawił,
i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty,
weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega.
Ono wschodzi na krańcu nieba,
a jego obieg aż po krańce niebios,
i nic się nie schroni przed jego żarem.

Prawo Pana doskonałe – krzepi ducha;
świadectwo Pana niezawodne – poucza prostaczka;
nakazy Pana słuszne – radują serce;
przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy;
bojaźń Pańska szczera, trwająca na wieki;
sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne.
Cenniejsze niż złoto, niż złoto najczystsze,
a słodsze od miodu płynącego z plastra.

Chociaż Twój sługa na nie uważa,
w ich przestrzeganiu zysk jest wielki,
kto jednak dostrzega swoje błędy?
Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną.
Także od pychy broń swojego sługę,
niech nie panuje nade mną!
Wtedy będę bez skazy i wolny
od wielkiego występku.
Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca
u Ciebie, Panie, moja Skało i mój Zbawicielu!


O czym jest Psalm 19? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 19, zatytułowanego „Chwała Boża w przyrodzie i Prawie”, skupia się na dwóch głównych tematach: manifestacji Bożej chwały w stworzeniu i doskonałości Bożego prawa. Psalm ten jest wyrazem podziwu i uwielbienia dla Boga, który objawia się zarówno w cudach przyrody, jak i w Jego nakazach.

Pierwsza część psalmu opisuje, jak niebo i przyroda głoszą chwałę Boga. Słońce, niebo i inne elementy przyrody są przedstawiane jako świadkowie Bożej wielkości i mocy. Ta część psalmu przypomina, że całe stworzenie jest odzwierciedleniem Bożej chwały i mocy, a każdy element przyrody wychwala Boga przez swoje istnienie i piękno.

Druga część psalmu koncentruje się na doskonałości Prawa Bożego. Psalmista wyraża, jak Prawo Boże, reprezentowane przez przykazania i nakazy, jest doskonałe, przynosząc życie i mądrość tym, którzy mu podążają. Jest to przypomnienie o wartości i znaczeniu Bożych przykazań w życiu wierzącego. Jak wskazuje dokument z mojej wiedzy, postępowanie zgodnie z przykazaniami jest drogą do doskonałości i zbliżenia się do Boga​​.

Podsumowując, Psalm 19 w katolickiej interpretacji łączy w sobie uwielbienie Bożej chwały manifestującej się w przyrodzie i docenienie Bożego prawa jako źródła mądrości i życia. Ten psalm zachęca do refleksji nad wielkością Boga, który objawia się w stworzeniu i udziela nam mądrości poprzez swoje Prawo.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów