Ps, 20, 1-10

Psalm 20

Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia,
niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
Niech ześle tobie pomoc z świątyni
i niech cię wspiera z Syjonu.
Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach
i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.
Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz,
i wypełni każdy twój zamysł.
Chcemy się cieszyć z twego ocalenia
i w imię Boga naszego podnieść sztandary.
Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby!
Teraz wiem, że Pan wybawia swego pomazańca,
odpowiada mu ze świętych swych niebios,
przez możne czyny zbawczej swej prawicy.
Jedni wolą rydwan, drudzy konie,
a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego.
Tamci się zachwiali i upadli,
a my stoimy i trwamy.
Panie, wybaw króla,
a nas wysłuchaj w dniu, gdy Cię wzywamy.


O czym jest Psalm 20? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 20, zatytułowanego „Modlitwa o ocalenie króla”, koncentruje się na tematyce modlitwy za przywódcę i wyraża zaufanie do Bożej opieki oraz wsparcia w czasach próby i konfliktu. Psalm ten odzwierciedla głęboką wiarę w Bożą pomoc i błogosławieństwo, szczególnie w kontekście walki i wyzwań stojących przed królem.

Pierwsza część psalmu opisuje modlitwy składane Bogu w intencji króla, prosząc o zwycięstwo, ochronę i wsparcie w jego działaniach. Ten fragment podkreśla znaczenie modlitwy za tych, którzy mają władzę i odpowiedzialność za ludzi, przypominając o potrzebie Bożego błogosławieństwa i wsparcia dla ich działań.

Druga część psalmu wyraża zaufanie, że Bóg wysłucha i udzieli pomocy królowi w jego potrzebach. Psalmista wyraża przekonanie, że to Bóg daje zwycięstwo i sukces, a nie ludzka siła czy zasoby. Jest to przypomnienie, że ostateczne zwycięstwo i pomoc pochodzą od Boga, a nie tylko od ludzkich wysiłków czy planów.

Podsumowując, Psalm 20 w katolickiej interpretacji ukazuje modlitwę jako ważny element wsparcia dla przywódców i tych, którzy podejmują ważne zadania. Podkreśla on zaufanie do Bożej opieki i mocy, przypominając, że w każdej sytuacji, zwłaszcza w trudnych okolicznościach, należy polegać na Bożej pomocy i błogosławieństwie.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów