Ps, 21, 1-14

Psalm 21

Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
Panie, król się weseli z Twojej potęgi,
jak bardzo się cieszy z Twojej pomocy!
Spełniłeś pragnienie jego serca
i nie odmówiłeś błagania warg jego.
Bo go uprzedzasz pomyślnymi błogosławieństwami,
koronę szczerozłotą wkładasz mu na głowę.
Prosił Ciebie o życie: Ty go obdarzyłeś
długimi dniami na wieki i na zawsze.
Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy,
ozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem.
Bo go czynisz błogosławieństwem na wieki,
napełniasz go radością przed Twoim obliczem.

Król bowiem w Panu pokłada nadzieję
i z łaski Najwyższego się nie zachwieje.
Niech spadnie Twa ręka na wszystkich Twoich wrogów;
niech znajdzie Twa prawica tych, co nienawidzą Ciebie.
Uczyń ich jakby piecem ognistym,
gdy się ukaże Twoje oblicze.
Niech Pan ich pochłonie w swym gniewie,
a ogień niechaj ich strawi!
Wytrać ich potomstwo z ziemi,
usuń ich plemię spośród synów ludzkich!

Choćby zamierzyli zło przeciwko Tobie,
choćby uknuli podstęp, nie dopną niczego,
bo Ty ich zmusisz do ucieczki,
z Twego łuku będziesz mierzyć w ich twarze.
Powstań, Panie, w swej potędze,
chcemy śpiewać i moc Twoją sławić.


O czym jest Psalm 21? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 21, zatytułowanego „Modlitwa o ocalenie króla”, skupia się na temacie modlitwy za przywódcę narodu i wyraża zaufanie do Bożej opieki oraz wsparcia w czasach próby i konfliktu. Psalm ten jest świadectwem wiary w Bożą pomoc i błogosławieństwo, szczególnie w kontekście wyzwań stojących przed królem.

Pierwsza część psalmu opisuje modlitwy składane Bogu w intencji króla, prosząc o zwycięstwo, ochronę i wsparcie w jego działaniach. Ten fragment podkreśla znaczenie modlitwy za tych, którzy mają władzę i odpowiedzialność za ludzi, przypominając o potrzebie Bożego błogosławieństwa i wsparcia dla ich działań.

Druga część psalmu wyraża zaufanie, że Bóg wysłucha i udzieli pomocy królowi w jego potrzebach. Psalmista wyraża przekonanie, że to Bóg daje zwycięstwo i sukces, a nie ludzka siła czy zasoby. Jest to przypomnienie, że ostateczne zwycięstwo i pomoc pochodzą od Boga, a nie tylko od ludzkich wysiłków czy planów.

Podsumowując, Psalm 21 w katolickiej interpretacji ukazuje modlitwę jako ważny element wsparcia dla przywódców i tych, którzy podejmują ważne zadania. Podkreśla on zaufanie do Bożej opieki i mocy, przypominając, że w każdej sytuacji, zwłaszcza w trudnych okolicznościach, należy polegać na Bożej pomocy i błogosławieństwie.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów