Ps, 23, 1-6

Psalm 23

Psalm. Dawidowy.
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.


O czym jest Psalm 23? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 23, zatytułowanego „Bóg pasterzem i gościnnym gospodarzem”, koncentruje się na wyobrażeniu Boga jako opiekuńczego Pasterza i hojnego Gospodarza, który troszczy się o potrzeby swoich wiernych. Psalm ten jest jednym z najbardziej znanych i kochanych psalmów, często cytowanym i odmawianym w różnych okolicznościach.

Pierwsza część psalmu przedstawia Boga jako Pasterza, który prowadzi, chroni i dba o swoje owce. Ta metafora symbolizuje troskę Boga o każdego wiernego, Jego prowadzenie, ochronę i zaopatrzenie w potrzebne łaski. Werset „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego” podkreśla, że w obecności Boga, wierni mają wszystko, czego potrzebują do życia duchowego.

Druga część psalmu opisuje Boga jako hojnego Gospodarza, który przygotowuje stół dla swoich gości i obficie ich obdarza. Jest to obraz obfitości łask Bożych i zaproszenia do duchowego uczestnictwa w Bożych darach. Zapewnienie o Bożej obecności nawet w obliczu niebezpieczeństwa („chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”) wyraża głęboką wiarę w Bożą ochronę i wsparcie w każdej sytuacji.

Podsumowując, Psalm 23 w katolickiej interpretacji ukazuje Boga jako opiekuńczego Pasterza i hojnego Gospodarza, który troszczy się o swoje stworzenie, zapewniając ochronę, prowadzenie i obfitość łask. Ten psalm jest przypomnieniem o Bożej nieustającej miłości i trosce, a także zachętą do zaufania i spokoju w Jego obecności.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów