Ps, 24, 1-10

Psalm 24

Dawidowy. Psalm.
Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom
i nie przysięgał fałszywie.
Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego.
Takie jest pokolenie tych, co Go szukają,
co szukają oblicza Boga Jakubowego.

Bramy, podnieście swe szczyty
i unieście się, prastare podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały.
„Któż jest tym Królem chwały?”
„Pan, dzielny i potężny,
Pan, potężny w boju”.
Bramy, podnieście swe szczyty
i unieście się, prastare podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?”
„To Pan Zastępów: On sam Królem chwały”.


O czym jest Psalm 15? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 24, zatytułowanego „Pan uroczyście wkracza do świątyni”, koncentruje się na temacie uroczystego wstępu Boga do świątyni, symbolizującego Jego majestat, świętość oraz panowanie nad całym stworzeniem. Psalm ten jest często interpretowany jako odzwierciedlenie królewskiej godności Boga i Jego suwerenności.

Pierwsza część psalmu wychwala Boga jako Stwórcę i Pana wszechświata, podkreślając Jego majestat i władzę nad ziemią i jej mieszkańcami. Ten fragment przypomina, że cała ziemia należy do Boga i że wszystko, co istnieje, jest Jego dziełem.

Druga część psalmu koncentruje się na pytaniu, kto może stanąć przed Bogiem w Jego świętym miejscu. Odpowiedź wskazuje na potrzebę czystości serca i prawości życia, aby móc zbliżyć się do Boga. Jest to przypomnienie, że świętość Boga wymaga od nas czystości serca i życia zgodnego z Jego przykazaniami.

Podsumowując, Psalm 24 w katolickiej interpretacji podkreśla majestat Boga jako Stwórcy i Pana, a także wskazuje na potrzebę moralnej czystości i prawości, aby móc zbliżyć się do Niego. Ten psalm jest zaproszeniem do refleksji nad naszą relacją z Bogiem i naszym życiem moralnym, przypominając o świętości Boga i Jego suwerennym panowaniu nad stworzeniem.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów