Ps, 26, 1-12

Psalm 26

Dawidowy.
Oddaj mi, Panie, sprawiedliwość,
bom nienagannie postępował
i nie byłem chwiejny, pokładając nadzieję w Panu.
Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę,
wybadaj moje nerki i serce:
Bo mam przed oczyma Twoją łaskawość
i postępuję w Twej prawdzie.
Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi
ani z niegodziwymi się nie spotykam.
Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców,
a nie przestaję z występnymi.
Umywam moje ręce na znak niewinności
i obchodzę Twój ołtarz, Panie,
by obwieszczać głośno chwałę
i rozpowiadać wszystkie Twoje cuda.
Panie, miłuję dom, w którym mieszkasz,
i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.
Nie dołączaj mej duszy do grzeszników
i życia mego do ludzi pragnących krwi,
w ich ręku zbrodnia,
a ich prawica pełna jest przekupstwa.
Ja zaś postępuję nienagannie,
wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną!
Moja stopa stoi na równej drodze,
na zgromadzeniach błogosławię Pana.


O czym jest Psalm 26? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 26, zatytułowanego „Wołanie o Bożą sprawiedliwość”, koncentruje się na temacie poszukiwania sprawiedliwości Bożej w życiu wiernego. Psalm ten odzwierciedla doświadczenie osoby, która mimo trudności i zagrożeń, pozostaje wierna Bogu i Jego przykazaniom, oczekując na Bożą sprawiedliwość.

Pierwsza część psalmu przedstawia psalmistę, który prosi Boga o ocenę jego życia na podstawie jego wierności i prawości. Wyraża on ufność w swoje postępowanie i prosi Boga o sprawiedliwe potraktowanie. Ten fragment podkreśla, że prawdziwa sprawiedliwość pochodzi od Boga i że wierni powinni dążyć do życia zgodnego z Jego wolą.

Druga część psalmu koncentruje się na prośbie o ochronę przed fałszywością i złem. Psalmista wyraża chęć unikania złych wpływów i podkreśla swoje pragnienie pozostania w bliskości Boga. Jest to przypomnienie, że należy unikać zła i fałszu, a jednocześnie szukać bliskości z Bogiem, który jest źródłem prawdy i sprawiedliwości.

Podsumowując, Psalm 26 w katolickiej interpretacji ukazuje zaufanie do Bożej sprawiedliwości i pragnienie życia w zgodzie z Bożymi przykazaniami. Psalm ten zachęca do wierności Bogu i zaufania w Jego sprawiedliwy sąd, nawet w obliczu życiowych wyzwań i pokus.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów