Ps, 27, 1-14

Psalm 27

Dawidowy.
Pan światłem i zbawieniem moim:
kogóż mam się lękać?
Pan obroną mojego życia:
przed kim mam się trwożyć?
Gdy na mnie nastają złośliwi,
by zjeść moje ciało,
wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele,
chwieją się i padają.
Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz,
moje serce bać się nie będzie;
choćby wybuchła przeciw mnie wojna,
nawet wtedy będę pełen ufności.
O jedno proszę Pana,
tego poszukuję:
bym w domu Pańskim przebywał
po wszystkie dni mego życia,
abym zażywał łaskawości Pana,
stale się radował Jego świątynią.
Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie
w dniu nieszczęścia,
ukryje mnie w głębi swego przybytku,
wydźwignie mnie na skałę.
Już teraz głowa moja się podnosi
nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją.
Złożę w Jego przybytku
ofiary radości,
zaśpiewam i zagram Panu.

Usłysz, Panie, głos mój – wołam:
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie!
O Tobie mówi moje serce: „Szukaj Jego oblicza!”
Szukam, o Panie, Twojego oblicza;
swego oblicza nie zakrywaj przede mną,
nie odpędzaj z gniewem swojego sługi!
Ty jesteś moją pomocą,
więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie,
Boże, moje Zbawienie!
Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka,
to jednak Pan mnie przygarnie.
Panie, naucz mnie Twojej drogi,
prowadź mnie ścieżką prostą,
ze względu na mych wrogów!
Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół,
bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie
i ci, którzy dyszą gwałtem.
Wierzę, iż będę oglądał dobra Pańskie
w ziemi żyjących.
Ufaj Panu, bądź mężny,
niech się twe serce umocni, ufaj Panu!


O czym jest Psalm 27? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 27, zatytułowanego „Pan moją światłością”, koncentruje się na temacie ufności w Bogu jako źródle światła, ochrony i zbawienia w obliczu trudności i niebezpieczeństw. Psalm ten odzwierciedla głęboką wiarę i zaufanie psalmisty do Boga, nawet w najciemniejszych momentach życia.

Pierwsza część psalmu opisuje Boga jako światło i zbawienie psalmisty, symbolizując Jego obecność jako źródło nadziei i ochrony. Ten fragment podkreśla, że Bóg jest światłem prowadzącym wiernych przez ciemności życiowych wyzwań i obaw, oferując im bezpieczeństwo i kierunek.

Druga część psalmu wyraża zaufanie psalmisty do Boga w obliczu zagrożeń ze strony wrogów i trudności. Wierzący prosi o Bożą łaskę i ochronę, jednocześnie wyrażając pewność, że Bóg wysłucha jego modlitwy. Jest to przypomnienie, że w każdej sytuacji, nawet gdy wydaje się, że wszyscy przeciwko nam, możemy polegać na Bożej ochronie i prowadzeniu.

Podsumowując, Psalm 27 w katolickiej interpretacji jest świadectwem głębokiej wiary i zaufania w Bożą obecność jako źródło światła i ochrony w życiu wiernego. Psalm ten zachęca do zaufania Bogu w każdej sytuacji życiowej, przypominając, że On jest naszym światłem i zbawieniem, nawet w najtrudniejszych chwilach.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów