Ps, 29, 1-11

Psalm 29

Psalm. Dawidowy.
Przyznajcie Panu, synowie Boży,
przyznajcie Panu chwałę i potęgę!
Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana!
Głos Pański ponad wodami,
zagrzmiał Bóg majestatu:
Pan ponad wodami niezmierzonymi!
Głos Pana pełen potęgi!
Głos Pana pełen dostojeństwa!
Głos Pana łamie cedry,
Pan łamie cedry Libanu,
sprawia, że Liban skacze niby cielec
i Sirion niby młody bawół.

Głos Pana rozsiewa ogniste strzały,
głos Pana wstrząsa pustynią,
Pan wstrząsa pustynią Kadesz.
Głos Pana zgina dęby,
ogałaca lasy:
a w Jego pałacu wszystko woła: „Chwała!”

Pan zasiadł [na tronie] nad potopem
i Pan zasiada jako Król na wieki.
Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi,
niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem.


O czym jest Psalm 29? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 29, zatytułowanego „Majestat Boga wśród burzy”, koncentruje się na przedstawieniu potęgi i majestatu Boga, który jest wyrażony poprzez metaforę burzy. Psalm ten odzwierciedla wspaniałość Bożą i Jego panowanie nad całym stworzeniem, a także służy jako przypomnienie o Jego suwerenności i mocy.

Pierwsza część psalmu opisuje Boga jako wszechmocnego władcy, którego głos jest potężny i majestatyczny, a Jego obecność jest odczuwalna w potężnych zjawiskach przyrody, takich jak burza. Ten fragment podkreśla, że Bóg jest panem natury i Jego moc przewyższa wszelkie ziemskie siły.

Druga część psalmu koncentruje się na uznaniu władzy Boga i Jego zdolności do przywrócenia pokoju po burzy. Jest to przypomnienie, że Bóg nie tylko panuje nad siłami natury, ale także nad życiem i losami ludzi, przynosząc spokój i bezpieczeństwo tym, którzy Mu ufają.

Podsumowując, Psalm 29 w katolickiej interpretacji ukazuje majestat Boga manifestujący się w potężnych zjawiskach przyrody, przypominając wiernym o Jego wszechmocy i suwerenności. Psalm ten zachęca do refleksji nad potęgą Boga oraz do zaufania w Jego ochronę i opiekę.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów