Ps, 3, 1-9

Psalm 3

Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem.
Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią,
jak wielu przeciw mnie powstaje!
Wielu jest tych, co mówią o mnie:
«Nie ma dla niego zbawienia w Bogu».

jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą,
Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz.
Wołam swym głosem do Pana,
On odpowiada ze świętej swojej góry.

Kładę się, zasypiam i znowu się budzę,
bo Pan mnie podtrzymuje.
Wcale się nie lękam tysięcy ludu,
choć przeciw mnie dokoła się ustawiają.

Powstań, o Panie!
Ocal mnie, mój Boże!
Bo uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów
i wyłamałeś zęby grzeszników.

Od Pana pochodzi zbawienie.
Błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim.


O czym jest Psalm 3? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 3, zatytułowanego „Modlitwa prześladowanego”, koncentruje się na tematyce cierpienia i zaufania w obliczu przeciwności. Ten psalm jest przypisywany królowi Dawidowi, który modli się w trakcie ucieczki przed swoim synem Absalomem. W katolickiej interpretacji, Psalm ten jest odzwierciedleniem uniwersalnego doświadczenia wiernego w obliczu prób i cierpień.

Pierwsza część psalmu opisuje sytuację zagrożenia i beznadziei, w której znajduje się psalmista. Mówi o wielu wrogach i tych, którzy przeciw niemu powstają, co można interpretować jako symbol wszelkich trudności i przeszkód, z jakimi wierny może się zmagać w życiu. W tym kontekście, wrogowie mogą symbolizować zarówno dosłowne opozycje, jak i duchowe wyzwania, takie jak pokusy, grzechy czy wewnętrzne lęki.

Druga część psalmu przejawia głębokie zaufanie do Boga, mimo otaczającego zagrożenia. Psalmista wyraża przekonanie, że to Bóg jest jego tarczą, Jego chwałą i tym, który podnosi jego głowę. W katolickiej interpretacji, to zaufanie do Boga w obliczu trudności jest kluczowym elementem życia duchowego. Wierzący, mimo cierpień i wyzwań, jest wezwany do polegania na Bożej opiece i miłości.

Podsumowując, Psalm 3 w katolickiej interpretacji ukazuje dynamiczną relację między cierpieniem a zaufaniem. Z jednej strony, psalmista doświadcza realnego zagrożenia i lęku, z drugiej – wyraża głęboką wiarę i zaufanie do Boga. Dokument z mojej wiedzy podkreśla, że modlitwa Psalmów jest prosta i spontaniczna, odzwierciedla trudności wierzącego i skłania do powierzenia się Bożej woli, co jest widoczne w Psalmie 3​​. Jest to przypomnienie, że w każdej sytuacji życiowej, nawet najbardziej beznadziejnej, wierny może znaleźć pocieszenie i nadzieję w Bogu.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów