Ps, 30, 1-13

Psalm 30

Psalm. Pieśń na uroczystość poświęcenia świątyni. Dawidowy.
Wysławiam Ciebie, Panie, boś mnie wybawił
i nie uradowałeś mych wrogów z mojego powodu.
Panie, mój Boże,
do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił.
Panie, dobyłeś mnie z Szeolu,
przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu.
Śpiewajcie Panu psalm wy, co Go miłujecie,
wychwalajcie pamiątkę Jego świętości!
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaskawość – przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora,
a rankiem okrzyki radości.
A ja powiedziałem pewny siebie:
„Nigdy się nie zachwieję”.
Z łaski Twojej, Panie, uczyniłeś mnie niezdobytą górą,
a gdy ukryłeś swe oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
Wołam do Ciebie, Panie,
błagam Boga mego o miłosierdzie:
„Jaki będzie pożytek z krwi mojej,
z mojego zejścia do grobu?
Czyż proch Cię będzie wysławiał
albo rozgłaszał Twą wierność?
Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się nade mną;
bądź, Panie, dla mnie wspomożycielem!”
Biadania moje zmieniłeś mi w taniec;
wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością,
by moje serce nie milknąc psalm Tobie śpiewało.
Boże mój, Panie, będę Cię wysławiał na wieki.


O czym jest Psalm 30? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 30, zatytułowanego „Podzięka za wybawienie od śmierci”, skupia się na temacie wdzięczności wobec Boga za ocalenie i pomoc w trudnych sytuacjach. Psalm ten jest wyrazem dziękczynienia za Boże działanie w życiu psalmisty, przynoszące wybawienie od niebezpieczeństwa i śmierci.

Pierwsza część psalmu przedstawia psalmistę, który dziękuje Bogu za wybawienie z trudnej sytuacji. Wyraża on radość i ulgę z powodu Bożego działania, które przyniosło mu ocalenie. Ten fragment podkreśla, że Bóg jest źródłem pomocy i ocalenia, szczególnie w sytuacjach zagrożenia życia czy głębokiego cierpienia.

Druga część psalmu wyraża zaufanie do Boga i przekonanie o Jego wsparciu w przyszłości. Psalmista prosi o dalsze Boże błogosławieństwo i ochronę, wyrażając przekonanie, że Bóg będzie nadal go wspierać. Jest to przypomnienie, że należy zawsze polegać na Bożej łasce i ochronie, a także dziękować Mu za wszystkie dobrodziejstwa.

Podsumowując, Psalm 30 w katolickiej interpretacji jest świadectwem wiary i wdzięczności za Boże działanie w życiu wiernego. Psalm ten zachęca do uznania Bożej mocy w wybawieniu i do ciągłego dziękowania za Jego obecność i pomoc w życiu.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów